hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY dalanhuong
 TOPICMESSAGEDATE
 Xác pháo !Người tu hành thì phải bị yêu tinh dụ dỗ quấy phá,...03-10-04
 Ca dao... Cạo !!Hi...hi...hi... Đó là điều bí mật mà... Cứ hỏi fish...03-10-04
 Khỉ của TS ở trên...Hi...hi...hi.... Được thua là chuyện thường mà... Thua...03-10-04
 Đã 2 Năm..Hi, sis TB lại nhớ tới TS rùi đó... Hi...hi....hi... Thế...03-10-04
 The New M&M Colors!Thương thay chị TTT, Mép môi bị đá, muốn gần tả...03-09-04
 Ca dao... Cạo !!Hi...hi... đó TS thấy fish biết người biết ta, biết...03-09-04
 Xác pháo ! Hi..hi.. Hổng biết xixaxixon đang "hot" hay la TS đang...03-09-04
 Lấy VợÍ cha mẹ ơi,... bây giờ TS lại định đổ tội cho Ông...03-09-04
 Ca dao... Cạo !!Ấy, ... TS lại nghĩ bậy rồi phải không? DHL nói bóp...03-09-04
 Ca dao... Cạo !!Đâu có đánh đập gì, TS chớ lo làm chi, em chỉ muôn...03-08-04
 Xác pháo !Đã biết cỏi trần cảnh phù vân, Té lên té xuống...03-08-04
 Khỉ của TS ở trên...Hi...hi... em biết dồi...!!! Nhưng mình cứ "Giả mù sa...03-08-04
 Lấy VợKhông xỏ mũi được thì Sư Mẫu cứ việc xỏ hai cái...03-08-04
 Khỉ của TS ở trên...Chị TTT ơi, khỏi cần tra khảo chi TS hết. Cứ để cho...03-08-04
 Lấy VợÀ, thì ra hôm nay mới biết tài nghệ của Sư Mẫu TTT...03-08-04
 Lấy VợThui đúng là sư huynh TS đã cho TTT ăn "bùa mê thuốc lú"...03-08-04
 Khỉ của TS ở trên...Ái chà...! Ai vậy hả chị TTT? TS dấu kỹ thiệt đa....03-08-04
 The New M&M Colors!Fish đi đâu mà gặp em thì chẳng khác nào gặp phải...03-08-04
 Ca dao... Cạo !!Hi...hi...hi... cho TS tha hồ mà xúi fish xuất chiêu đi. ...03-08-04
 Lấy VợChời ơi, tới bi giờ TTT mới biết tài "xạo một cây"...03-08-04
 Khỉ của TS ở trên...Hi...hi...hi... TTT thấy chưa? TS dụ khị một người chưa...03-08-04
 Xác pháo !Thường Sơn tu hú Tuyết Trinh ơi, Tu sao ghẹo gái giỏi...03-08-04
 Lấy VợẬy,,, ậy... tráo trở hả? Tiết Đinh San đi cầu Phàn...03-07-04
 Xác pháo !Tâm ấn chú niệm, chẳng ích chi, Bổn tâm diện bích,...03-07-04
 Khỉ của TS ở trên...Trên đầu sừng mới nhú ra, Sao còn không biết, cười...03-07-04
 Khỉ của TS ở trên...TS nói mình hên hả?... Rờ lại cái đầu coi u mầy cục? ...03-07-04
 The New M&M Colors!fish biết đứng xa xa là tốt đó,... ở đây không có...03-07-04
 Ca dao... Cạo !!A ha... fish rành ăn nhậu lắm hả,... mà còn thú nhận...03-07-04
 Chuyện " NGÂM DẤM ... Hi...hi... Thịt cá không dám hưởng, Vãi đẹp không...03-06-04
 Lấy VợHi...hi...hi... sợ em rùi hả?... Sao kêu "Chòi oi" như bọng...03-06-04
 Xác pháo !Hồng ân thâu nạp, đâu chưa thấy, Chỉ sợ tâm thần,...03-06-04
 Khỉ của TS ở trên...Đang mơ mộng hưởng đào tiên, Ai ngờ gậy đập liên...03-06-04
 Ca dao... Cạo !! Trai khôn tìm vợ hai con??? Một con thì cỏng, một...03-06-04
  Chuyện khó tin (...Còn kêu trời gì nữa? HL đã là "Thái Giám" rồi, thì...03-06-04
 Lấy Vợ Hi...hi...hi... Lá đa có một cái, Quét mãi vẫn chưa...03-06-04
 Chuyện " NGÂM DẤM ...Hi...hi...hi... Đời là cỏi hư không, Vãi quỳ gối...03-06-04
 The New M&M Colors! Hè... hè... khôn hồn biết tìm đường chạy trước,...03-06-04
 Xác pháo !Ta bà cỏi đó lắm yêu ma, Hồ Ly chính thị ta đây mà. ...03-04-04
 Chuyện " NGÂM DẤM ...Một vãi chấp mười sư, Vào ra VM tự... Tới thẳng...03-03-04
 Xác pháo ! Sửa lại nè... Tình đã đi rồi, người cũng...03-03-04
 
 PAGE  1  [2]  3  4  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm