hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh
Ông Tổ Nghề Bia
Ông Tổ Nghề Bia
Art by Francis Vallès
Story by Jean Van Hamm
Tags: Ngoại Quốc
[ view series ]
Tiết Nhơn Quý Chinh Đông
Tiết Nhơn Quý Chinh Đông
Art by Lê Minh
Story by Tô Chẩn
Tags: Trung Hoa
[ view series ]
Triệu Việt Vương
Triệu Việt Vương
Art by Tạ Huy Long
Story by Tạ Huy Long
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng
Art by Văn Minh
Story by Nguyễn Huy Tưởng
Color, 44 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Bí Mật Ở Quán Rượu
Bí Mật Ở Quán Rượu
Art by Dương Tuấn
Story by Lê Văn Lan
Black/White, 30 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Chiêu Hàng Chúa Đạo
Chiêu Hàng Chúa Đạo
Art by Phan Doãn
Story by Quỳnh Chi
Black/White, 20 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Hoàng Tử Linh Lang
Hoàng Tử Linh Lang
Art by Hoàng Dự
Story by Hoàng Dự
Black/White, 20 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Chung Một Kẻ Thù
Chung Một Kẻ Thù
Art by Phan Oánh
Story by Minh Vũ
Color, 32 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Non Tây Áo Vải Cờ Đào
Non Tây Áo Vải Cờ Đào
Art by Hoàng Tường
Story by Vân Đào
Color, 32 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Cây Khế
Cây Khế
Art by Nguyễn Bích
Story by Minh Trang
Color, 43 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Đồng TIền Vạn Lịch
Đồng TIền Vạn Lịch
Art by Ngô Mạnh Lân
Story by Lê Thanh Nga
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Con Chim Khách Mầu Nhiệm
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thảo Hương
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
Art by
Story by
Tags: Dân Gian
[ view series ]
Tuyển Tập Truyện Tranh Aesop
Tuyển Tập Truyện Tranh Aesop
Art by
Story by Aesop
Tags: Ngoại Quốc, Dân Gian
[ view series ]
Những Chuyến Phiêu Lưu Nhất Quả Đất
Những Chuyến Phiêu Lưu Nhất Quả Đất
Art by Choi Young Ran
Story by Richard Burton
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu
[ view series ]
Liêu Trai Chí Dị
Liêu Trai Chí Dị
Art by
Story by Bồ Tùng Linh
Color, 291 pages
Tags: Trung Hoa
[ READ ]
Người Phương Bắc
Người Phương Bắc
Art by Davide Gianfelice
Story by Brian Wood
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu
[ view series ]
Hoàng Tử Bé
Hoàng Tử Bé
Art by Diane Payolle
Story by Antoine De Saint-Exupéry
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu
[ view series ]
Phong Thần
Phong Thần
Art by Kinh Thánh
Story by Sơn Lâm
Tags: Trung Hoa
[ view series ]
Ngự Lâm Tứ Kiệt
Ngự Lâm Tứ Kiệt
Art by Malcom Kildale
Story by Alexandre Dunas
Black/White, 47 pages
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
Ben Huy
Ben Huy
Art by Joe Orlando
Story by Lew Wallace
Black/White, 45 pages
Tags: Ngoại Quốc, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
Romeo Juliet
Romeo Juliet
Art by George Evans
Story by William Shakespear
Black/White, 44 pages
Tags: Ngoại Quốc, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
Đôi Uyên Ương Thành Vérone
Đôi Uyên Ương Thành Vérone
Art by
Story by
Black/White, 48 pages
Tags: Ngoại Quốc, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
An Quân
An Quân
Art by John Buscema
Story by Gaylord Du Bois
Black/White, 30 pages
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
Lưỡi Gươm Vô Địch
Lưỡi Gươm Vô Địch
Art by John Tartaglione
Story by G. H. Henty
Black/White, 47 pages
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
Lục Y Khách
Lục Y Khách
Art by Jack Parling
Story by Howard Pyle
Black/White, 48 pages
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu, Tủ Sách Ánh Dương, Trước 75
[ READ ]
Marsupilami
Marsupilami
Art by André Franquin
Story by André Franquin
Tags: Ngoại Quốc
[ view series ]
Xì Trum
Xì Trum
Art by Peyo
Story by Peyo
Tags: Ngoại Quốc
[ view series ]
Tí Hon Thần Lực
Tí Hon Thần Lực
Art by Peyo
Story by Peyo
Tags: Ngoại Quốc
[ view series ]
Ông Trạng Quét
Ông Trạng Quét
Art by Vũ Xuân Hoàn
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Cái Trống Biết Nói
Cái Trống Biết Nói
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Hai Anh Em Và Cây Thuốc Thần
Art by Nguyễn Trung Dũng
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Sự Tích Cây Huyết Dụ
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Hội Chùa Hương
Sự Tích Hội Chùa Hương
Art by Trương Hiếu
Story by Trung Hậu
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Voi Ngà Vàng
Voi Ngà Vàng
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Người Bán Trống Và Lũ Quỷ
Art by Vũ Xuân Hoàn
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Con Thạch Sùng
Sự Tích Con Thạch Sùng
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Hiếu Minh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hạt Lúa Thần
Hạt Lúa Thần
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Art by Lê Minh Hải
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Dũng sĩ Đam Dông
Dũng sĩ Đam Dông
Art by Tạ Huy Long
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Vợ Hiền
Người Vợ Hiền
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Cha Và Ba Con Trai
Người Cha Và Ba Con Trai
Art by Hồ Quảng
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Tháp Báo Ân
Sự Tích Tháp Báo Ân
Art by Chu Linh Hoàng
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sọ Dừa
Sọ Dừa
Art by Anh Phương
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
An Dương Vương Xây Thành Ốc
An Dương Vương Xây Thành Ốc
Art by Chu Linh Hoàng
Story by Nguyễn Huy Tưởng
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Con Gái Nàng Tiên Núi
Con Gái Nàng Tiên Núi
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Minh Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Học Trò Có Chí
Chàng Học Trò Có Chí
Art by Vũ Duy Nghĩa
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Chàng Học Trò Và Ba Con Chó Đá
Art by Kim Seung Hyun
Story by Hồng Giang
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Đi Ở Học Thành Tài
Đi Ở Học Thành Tài
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Bùi Lâm Bằng
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Tiếng Sáo Thần Kỳ
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chuyện Ông Gióng
Chuyện Ông Gióng
Art by Mai Long
Story by Tô Hoài
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Bó Củi Biết Bay
Bó Củi Biết Bay
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Con Khỉ
Sự Tích Con Khỉ
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 29 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Con Cóc
Sự Tích Con Cóc
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Nàng Tiên Cua
Nàng Tiên Cua
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Phiên Chợ Hẹn Ước
Phiên Chợ Hẹn Ước
Art by Trương Hiếu
Story by Nguyễn Trung Hậu
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Thủy Hử 10 tập
Thủy Hử 10 tập
Art by Lương Tiểu Long
Story by Thi Nại Am
Tags: Trung Hoa
[ view series ]
An Dương Vương
An Dương Vương
Art by Tạ Huy Long
Story by Nguyễn Việt Hà
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lý Nam Đế
Lý Nam Đế
Art by Tạ Huy Long
Story by Tạ Huy Long
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lê Đại Hành
Lê Đại Hành
Art by Tạ Huy Long
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Tô Hiến Thành
Tô Hiến Thành
Art by Tạ Huy Long
Story by Việt Quỳnh
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Bà Triệu
Bà Triệu
Art by Tạ Huy Long
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Sự Tích Trầu Cau
Sự Tích Trầu Cau
Art by Thu Hằng
Story by Phương Huyên
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Dưa Hấu
Sự Tích Dưa Hấu
Art by Thái Mỹ Phương
Story by Linh Nâu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Sự Tích Bánh Chưng Bánh Giầy
Art by Nguyễn Quốc Hiệu
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Ngốc Học Khôn
Chàng Ngốc Học Khôn
Art by Tạ Lan Hạnh
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Cây Tre Trăm Đốt
Cây Tre Trăm Đốt
Art by Mai Hoa
Story by Linh Nâu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Ai Mua Hành Tôi (2)
Ai Mua Hành Tôi (2)
Art by Tạ Lan Hạnh
Story by Linh Nâu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Từ Thức Gặp Tiên
Từ Thức Gặp Tiên
Art by Hà Dũng Hiệp
Story by Thụ Nho
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Trương Chi
Trương Chi
Art by Bích Khoa
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Tham Vàng Đả Lão Trượng
Tham Vàng Đả Lão Trượng
Art by Họa Sỹ Còm
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Hóa Hổ
Người Hóa Hổ
Art by Thành Phong
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Bốn Anh Tài
Bốn Anh Tài
Art by Thành Phong
Story by Thụ Nho
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chuyện Nàng Tô Thị
Chuyện Nàng Tô Thị
Art by Ngô Xuân Khôi
Story by Minh Thảo
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Giận Mày Tao Ở Với Ai ?
Giận Mày Tao Ở Với Ai ?
Art by Kim Duẩn
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Quạ Và Công
Quạ Và Công
Art by Trần Minh Tâm
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Giết Chó Khuyên Chồng
Giết Chó Khuyên Chồng
Art by Kim Duẩn
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt
Art by Kim Duẩn
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Nghêu Sò Ốc Hến
Nghêu Sò Ốc Hến
Art by Đặng Hồng Quân
Story by Minh Châu
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Đeo Nhạc Cho Mèo
Đeo Nhạc Cho Mèo
Art by Bút Chì
Story by Văn Ốc
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Phù Thủy Sợ Ma
Phù Thủy Sợ Ma
Art by Thành Phong
Story by Văn Ốc
Color, 28 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Quận Gió
Quận Gió
Art by Văn Minh
Story by Hoàng Oanh
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Hổ Trả Ơn Người
Hổ Trả Ơn Người
Art by Nguyễn Bích
Story by Thu Hiền
Color, 16 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Thần Sắt
Thần Sắt
Art by Nguyễn Bích
Story by Hoài Lộc
Color, 16 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Lê Chân
Lê Chân
Art by Thọ Vân
Story by Trần Đình Ngôn
Black/White, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Rừng Xanh Lập Chiến Công
Rừng Xanh Lập Chiến Công
Art by Hoa Sim Tím
Story by Kiều Phong
Black/White, 24 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Nữ Anh Hùng Họ Triệu
Nữ Anh Hùng Họ Triệu
Art by Phương Liên
Story by Trịnh Tần Phi
Black/White, 22 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Tướng Quân Phạm Ngũ Lão
Tướng Quân Phạm Ngũ Lão
Art by Hoàng Công Luận
Story by Lê Vân
, 48 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Yết Kiêu Dã Tượng
Yết Kiêu Dã Tượng
Art by Tạ Huy Long
Story by Hà Ân
Black/White, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Long Thần Tướng
Long Thần Tướng
Art by Thành Phong
Story by Khánh Dương
Tags: Dã Sử
[ view series ]
Ngưu Lang Chức Nữ
Ngưu Lang Chức Nữ
Art by Nguyễn Công Hoan
Story by Hồng Hà
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Người Vợ Thông Minh
Người Vợ Thông Minh
Art by Tô Chiêm
Story by Trần Ngọc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Chàng Ngốc và Gã Bợm
Art by Lê Minh Hải
Story by Hồng Hà
Color, 32 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Cái Chổi
Sự Tích Cái Chổi
Art by Trương Hiếu
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Con Cóc Là Cậu Ông Giời
Art by Tạ Trúc Bình
Story by Nguyễn Huy Tưởng
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Công Chúa Liễu Hạnh
Công Chúa Liễu Hạnh
Art by PHùng Phẩm
Story by Tuấn Nam
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Ai Mua Hành Tôi
Ai Mua Hành Tôi
Art by Nguyễn Bích
Story by Minh Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Tintin
Tintin
Art by Hergé
Story by Hergé
Tags: ,
[ view series ]
Tề Thiên Đại Thánh
Tề Thiên Đại Thánh
Art by
Story by Ngô Thừa Ân
Tags: Trung Hoa, Trước 75
[ view series ]
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết
Art by Nguyễn Bích
Story by Trần Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian, English
[ READ ]
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Cứu Vật Vật Trả Ơn
Art by Phạm Ngọc Tuấn
Story by Thụy Anh
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Chiếc Áo Tàng Hình
Chiếc Áo Tàng Hình
Art by Minh Trí
Story by Minh Quốc
Color, 31 pages
Tags: Dân Gian
[ READ ]
Sự Tích Hồ Gươm
Sự Tích Hồ Gươm
Art by Vũ Duy Nghĩa
Story by Minh Trang
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Monkey Subdues The White-Bone Demon
Monkey Subdues The White-Bone Demon
Art by Chao Hung-pen, Chien Hsiao-tai
Story by Wu Ch'eng-en
Black/White, 115 pages
Tags: Trung Hoa
[ READ ]
Lữ Hân và Biệt Luýt
Lữ Hân và Biệt Luýt
Art by Peyo
Story by Peyo
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu
[ view series ]
Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng
Art by Lê Lam
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Ô Long Viện
Ô Long Viện
Art by Yao-Hsing Au
Story by Yao-Hsing Au
Tags: Tiếu Lâm
[ view series ]
Batman Bắt Sống Chúa Đảng Đầu Lâu
Batman Bắt Sống Chúa Đảng Đầu Lâu
Art by Tam Xuiên
Story by
Black/White, 32 pages
Tags: Siêu Anh Hùng
[ READ ]
Sói Mang Con
Sói Mang Con
Art by Goseki Kojima
Story by Kazuo Koike
Tags: Manga, Kiếm Hiệp
[ view series ]
Lý Công Uẩn
Lý Công Uẩn
Art by Tạ Huy Long
Story by
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Ngô Quyền
Ngô Quyền
Art by Tạ Huy Long
Story by An Cương
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Trần Hưng Đạo
Trần Hưng Đạo
Art by Nguyễn Bích
Story by Lê Vân
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lucky Luke
Lucky Luke
Art by Morris
Story by Goscinny
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu
[ view series ]
Iznogoud
Iznogoud
Art by Tabary
Story by Goscinny
Tags: Ngoại Quốc, Tiếu Lâm
[ view series ]
Astérix
Astérix
Art by Uderzo
Story by Goscinny
Tags: Ngoại Quốc, Phiêu Lưu
[ view series ]
Spirou và Fantasio
Spirou và Fantasio
Art by Franquin
Story by Jijé
Tags: Ngoại Quốc, Trinh Thám
[ view series ]
Thần Đồng Đất Việt
Thần Đồng Đất Việt
Art by Lê Linh
Story by Lê Linh
Tags: Tiếu Lâm
[ view series ]
Thủy Hử
Thủy Hử
Art by Ngô Quốc Uy, Ngô Phàm
Story by Thi Nại Am
Black/White, 483 pages
Tags: Trung Hoa
[ READ ]
Đinh Bộ Lĩnh
Đinh Bộ Lĩnh
Art by Tạ Huy Long
Story by
Color, 32 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Lý Thường Kiệt
Lý Thường Kiệt
Art by Tạ Huy Long
Story by
Color, 31 pages
Tags: Lịch Sử
[ READ ]
Story of Qu Yuan - Khuất Nguyên Liệt Truyện
Story of Qu Yuan - Khuất Nguyên Liệt Truyện
Art by
Story by
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Peony Pavilion - Mẫu Đơn Đình
Peony Pavilion - Mẫu Đơn Đình
Art by
Story by Tang Xianzu
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Romance of the West Chamber - Tây Sương Ký
Romance of the West Chamber - Tây Sương Ký
Art by
Story by Wang Shifu
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Scholars - Nho Lâm Ngoại Sử
Scholars - Nho Lâm Ngoại Sử
Art by
Story by Wu Jingzi
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Dream Of The Red Mansions -  Hồng Lâu Mộng
Dream Of The Red Mansions - Hồng Lâu Mộng
Art by
Story by Cao Xueqin
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Strange Stories - Liêu Trai Chí Dị
Strange Stories - Liêu Trai Chí Dị
Art by
Story by Pu Songling
Color, 103 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Golden Lotus -  Kim Bình Mai
Golden Lotus - Kim Bình Mai
Art by
Story by Hou Hui
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Three Kingdoms - Tam Quốc Chí
Three Kingdoms - Tam Quốc Chí
Art by
Story by Luo Guanzhong
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Tale Of Water Margin - Thủy Hử
Tale Of Water Margin - Thủy Hử
Art by Wang Yuan
Story by Shi Nai'An
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
Monkey King - Tây Du Ký
Monkey King - Tây Du Ký
Art by Wang Yuan
Story by Wu Ch'eng-en
Color, 100 pages
Tags: Trung Hoa, English
[ READ ]
 


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2018 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm