hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » NEW COMICSview ALL COMICS 
Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 2
Tề Thiên Đại Thánh - Quyển 2

Story: Ngô Thừa Ân
Tags: Tề Thiên Đại Thánh, Trung Quốc, Trước 75
Phong Thần - Quyển 1
Phong Thần - Quyển 1

Story: Hứa Trọng Lâm
Tags: Trung Quốc, Trước 75
Tình Yêu Và Tự Trọng
Tình Yêu Và Tự Trọng

Art: Nesror Leonidez
Story: Jane Austen
Tags: Ngoại Quốc
Bí Mật Lâu Đài Rắn Lông Chim 1
Bí Mật Lâu Đài Rắn Lông Chim 1

Art: Trọng Khôi
Story: Tranh Sơn
Tags: Bí Mật Lâu Đài Rắn Lông Chim, Ngoại Quốc, Trinh Thám
Bí Mật Lâu Đài Rắn Lông Chim 2
Bí Mật Lâu Đài Rắn Lông Chim 2

Art: Trọng Khôi
Story: Tranh Sơn
Tags: Bí Mật Lâu Đài Rắn Lông Chim, Ngoại Quốc, Trinh Thám
Nghĩa Sĩ Hoàng Phi Hồng Bắt Cướp Ở Quảng Tây
Nghĩa Sĩ Hoàng Phi Hồng Bắt Cướp Ở Quảng Tây

Tags: Trung Quốc
Cây Bảo Đao 1
Cây Bảo Đao 1

Art: Hùng Lân
Story: Hùng Lân
Tags: Cây Bảo Đao, Kiếm Hiệp
Cây Bảo Đao 2
Cây Bảo Đao 2

Art: Hùng Lân
Story: Hùng Lân
Tags: Cây Bảo Đao, Kiếm Hiệp
Cây Bảo Đao 3
Cây Bảo Đao 3

Art: Hùng Lân
Story: Hùng Lân
Tags: Cây Bảo Đao, Kiếm Hiệp
Kể Chuyện Ông Lê Lợi
Kể Chuyện Ông Lê Lợi

Art: Tam Giang
Story: Tam Giang
Tags: Lịch Sử
Con Chó Sói Và Chàng Lực Điền
Con Chó Sói Và Chàng Lực Điền

Art: Nguyễn Bích
Story: Phạm Ngọc Lân
Tags: Dân Gian
Chuyện Bốn Anh Điếc
Chuyện Bốn Anh Điếc

Art: Nguyễn Bích
Story: Phạm Ngọc Lân
Tags: Dân Gian
Kỳ Hùng - Chàng Hiệp Sĩ Cưởi Ngựa Trắng
Kỳ Hùng - Chàng Hiệp Sĩ Cưởi Ngựa Trắng

Art: Tạ Thúc Bình
Story: Phạn Cao Củng
Tags: Trinh Thám, Trước 75
Ngày Xuân
Ngày Xuân

Tags: Dân Gian, Trước 75
Bánh Trời Bánh Đất
Bánh Trời Bánh Đất

Tags: Dân Gian, Trước 75
Thành Rồng
Thành Rồng

Art: Tạ Huy Long
Tags: Tranh Truyện Lịch Sử Việt Nam Kim Đồng, Lịch Sử
Thiên Thủ Thần Đồng 14 -  Ác Ma Đền Tội
Thiên Thủ Thần Đồng 14 - Ác Ma Đền Tội

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 13 - Quân Sơn Quyết Đấu
Thiên Thủ Thần Đồng 13 - Quân Sơn Quyết Đấu

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 12 - Chữ Tửu Quần Hùng
Thiên Thủ Thần Đồng 12 - Chữ Tửu Quần Hùng

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 11 - Thiên Tuế Ông
Thiên Thủ Thần Đồng 11 - Thiên Tuế Ông

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 10 - Truy Tìm Truy Mệnh Đao Chủ
Thiên Thủ Thần Đồng 10 - Truy Tìm Truy Mệnh Đao Chủ

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 9 - Giang Tâm Châu Nổi Sóng
Thiên Thủ Thần Đồng 9 - Giang Tâm Châu Nổi Sóng

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 8 - Âm Mưu Thâm Độc Của Đỗ Trọng Nhân
Thiên Thủ Thần Đồng 8 - Âm Mưu Thâm Độc Của Đỗ Trọng Nhân

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 7 - Thiên Môn Cung Chủ
Thiên Thủ Thần Đồng 7 - Thiên Môn Cung Chủ

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 6 - Kẻ Đội Lốt Lân Nhi
Thiên Thủ Thần Đồng 6 - Kẻ Đội Lốt Lân Nhi

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 5 - Thiên Phật Thủ Oai Chấn Giang Hồ
Thiên Thủ Thần Đồng 5 - Thiên Phật Thủ Oai Chấn Giang Hồ

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 4 - Bí Mật Phái Không Động
Thiên Thủ Thần Đồng 4 - Bí Mật Phái Không Động

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 3 - Bát Cơm Trong Ngôi Mộ Cổ
Thiên Thủ Thần Đồng 3 - Bát Cơm Trong Ngôi Mộ Cổ

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 2 - Duyên Kỳ Ngộ
Thiên Thủ Thần Đồng 2 - Duyên Kỳ Ngộ

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Thiên Thủ Thần Đồng 1 - Đứa Trẻ Lạc Loài
Thiên Thủ Thần Đồng 1 - Đứa Trẻ Lạc Loài

Art: Phương Hồng
Story: Phương Hồng
Tags: Thiên Thủ Thần Đồng, Trung Quốc, Kiếm Hiệp
Những Tâm Hồn Cao Đẹp
Những Tâm Hồn Cao Đẹp

Story: Winston Churchill
Tags: Tủ Sách Ánh Dương, Ngoại Quốc, Trước 75
Xì Trum 13 - Xì Trum Tí Hon
Xì Trum 13 - Xì Trum Tí Hon

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 14 - Xì Trum Phi Công
Xì Trum 14 - Xì Trum Phi Công

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 19 - Tí Hoang Dã
Xì Trum 19 - Tí Hoang Dã

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 20 - Mối Đe Dọa Xì Trum
Xì Trum 20 - Mối Đe Dọa Xì Trum

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 22 - Tí Báo Chí
Xì Trum 22 - Tí Báo Chí

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 23 - Xì Trum Mê Cá Độ
Xì Trum 23 - Xì Trum Mê Cá Độ

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 24 - Xì Trum Rau Củ
Xì Trum 24 - Xì Trum Rau Củ

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 25 - Đứa Bé Ở Làng Xì Trum
Xì Trum 25 - Đứa Bé Ở Làng Xì Trum

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 26 - Quyển Sách Biết Tuốt
Xì Trum 26 - Quyển Sách Biết Tuốt

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 27 - Tí Hồ Bơi
Xì Trum 27 - Tí Hồ Bơi

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 28 - Tí Vua Cô Nương
Xì Trum 28 - Tí Vua Cô Nương

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 31 - Các Xì Trum Ở Sứ Sở Pilulit
Xì Trum 31 - Các Xì Trum Ở Sứ Sở Pilulit

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 32 - Xì Trum Và Tình Yêu Của Lão Phù Thủy
Xì Trum 32 - Xì Trum Và Tình Yêu Của Lão Phù Thủy

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Xì Trum 33 - Tí Anh Hùng
Xì Trum 33 - Tí Anh Hùng

Art: Peyo
Story: Peyo
Tags: Xì Trum, Ngoại Quốc
Tintin 23 - Tintin Và Những Người Picaros
Tintin 23 - Tintin Và Những Người Picaros

Art: Hergé
Story: Hergé
Tags: Tintin, Ngoại Quốc, Trinh Thám
Marsupilami 7 - Vàng Ở Boavista
Marsupilami 7 - Vàng Ở Boavista

Art: André Franquin
Story: André Franquin
Tags: Marsupilami, Ngoại Quốc
Marsupilami 8 - Ngôi Đền Ở Boavista
Marsupilami 8 - Ngôi Đền Ở Boavista

Art: André Franquin
Story: André Franquin
Tags: Marsupilami, Ngoại Quốc
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm