CLOSE
Add to Favotite List

  Nghiêm Toản

 • Luận Văn Thị Phạm

  Luận Văn Thị Phạm
  Nghiêm Toản
  THẾ GIỚI HÀ NỘI xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  CHAPTERS 3 VIEWS 506

  Làm một bài luận tức là giải thích một vấn đề hay trả lời một câu hỏi. Không thí sinh nào có thể hạ bút đặt ngay con toán hay các phương trình để giải nếu chưa hiểu rõ câu pgười ta hỏi. Ở đây cũng vậy, tại sao mình vội vã viết lia viết lịa khi chưa suy nghĩ chín chắn về điều người ta muốn mình nói đến, về điều mình cần phải nói ra?
  Ví dụ đầu bài toán bảo ta áp dụng một công thức bằng số, ta lại đem cách lập công thức bằng chữ ra trình bày, ta bị người chấm thi đánh hỏng có dám oán hận không ? Vậy tại sao khi ta làm bài luận lạc đề, chẳng hạn hỏi về tâm lý Thúy Kiều. ta đi phê bình đức hạnh Thúy Kiều không được đoan chính như Thúy Vân. ta bị số điểm ít lại đem lòng oán hận ?

 • Mai Đình Mộng Ký

  Mai Đình Mộng Ký
  Nguyễn Huy Hổ
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Cổ Văn

  CHAPTERS 2 VIEWS 390

  Mai Đình Mộng Ký là một thiên ghi lại giấc mộng của tác giả Nguyễn Huy Hổ :
  Ngày xuân năm kỷ tị 1809, ông thăm anh dạy học ở huyện Nam đường. Đi qua bến Phù thạch là một thắng địa nhất ở Nghệ An, ông ở lại xem hội thắp đèn. Gặp trời mưa, người quen thuê đò để ông ngược giòng sông Lam. Cảnh trí rất là ngoạn mục. Bảo trẻ đem rượu rót uống, uống rồi ngủ say. Bèn mộng thấy đến một chỗ lâu đài cung điện rất đẹp, vườn đầy cây cối, có tùng, có mai. Trong một cái đình tên là Thưởng mai đình, một cô con gái vừa viết thơ xong và dán thơ lên vách. Thấy động bóng người, cô rẽ vào nhà trong rồi biến mất. Ông ngẩn ngơ đi tới đình, thấy bài thơ vịnh hoa Mai. Ông bèn họa lại rồi bỏ hai bài thơ vào một ống thơ. Nhìn vào phía trong thấy có lâu đài, ông đánh liều đi vào xem.

 • Việt Luận - Tập I

  Việt Luận - Tập I
  Nghiêm Toản
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  VIEWS 429

  Chúng tôi cho xuất bản quyển sách này có hai mục đích :
  1) Giúp các em nhỏ một quyển «chỉ nam» để biết làm một bài Việt luận.
  2) Giúp các anh em đồng nghiệp một ít tài liệu để đỡ tốn thời giờ trong việc soạn bài.
  Việt luận ở bậc tiểu học và trung học phổ thông (đệ nhất, đệ nhị niên) gồm đủ các thể văn : từ tả vật... đến giải thích, thảo luận một tư tưởng hay một vấn đề: chúng tôi khônq dám hy sinh một thể náo vá cố sức gom góp cho tài liệu dồi dào đầy đủ.

 • Việt Luận - Tập II

  Việt Luận - Tập II
  Nghiêm Toản
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  VIEWS 255

  Chúng tôi cho xuất bản quyển sách này có hai mục đích :
  1) Giúp các em nhỏ một quyển «chỉ nam» để biết làm một bài Việt luận.
  2) Giúp các anh em đồng nghiệp một ít tài liệu để đỡ tốn thời giờ trong việc soạn bài.
  Việt luận ở bậc tiểu học và trung học phổ thông (đệ nhất, đệ nhị niên) gồm đủ các thể văn : từ tả vật... đến giải thích, thảo luận một tư tưởng hay một vấn đề: chúng tôi khônq dám hy sinh một thể náo vá cố sức gom góp cho tài liệu dồi dào đầy đủ.

 • Việt Luận - Tập III

  Việt Luận - Tập III
  Nghiêm Toản
  SÔNG NHỊ xuất bản 1951

  Phi Hư Cấu

  VIEWS 278

  Chúng tôi cho xuất bản quyển sách này có hai mục đích :
  1) Giúp các em nhỏ một quyển «chỉ nam» để biết làm một bài Việt luận.
  2) Giúp các anh em đồng nghiệp một ít tài liệu để đỡ tốn thời giờ trong việc soạn bài.
  Việt luận ở bậc tiểu học và trung học phổ thông (đệ nhất, đệ nhị niên) gồm đủ các thể văn : từ tả vật... đến giải thích, thảo luận một tư tưởng hay một vấn đề: chúng tôi khônq dám hy sinh một thể náo vá cố sức gom góp cho tài liệu dồi dào đầy đủ.

TO TOP
SEARCH