hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY babipig
 TOPICMESSAGEDATE
 hỡi thế gian tình là...Mailfish.. anh nói gì vâỷ Babi to con như vẩy mà cứ nói...02-02-02
 Tình nhớBabi hông fải là vietnamese cho nen poem with alots of vietmanese...02-02-02
 Nỗi lòngyeah TS nói đúng đó Babi đọc thơ hông hiểu lám đâu...02-02-02
 __I want to be___hahahahahahhahạ hông fải là bảo đạm xông đâu mà là...02-02-02
 Amélie, a French gemthe film sound good Babi want to see this film too Babi love foreign...02-01-02
 KUNG POW!!!oh so the movie isnt' that good then.. Babi don't want to see that...02-01-02
 hỡi thế gian tình là...Trời mailfish thì touch the hand đó hông thôi fish nghi touch...02-01-02
 __I want to be___hehehehẹ Trươ`ng Sợn fai giong như vạy mới được chứa,...02-01-02
 Nỗi lònghihhị Trường Sợ Babi đang có nuỗi buồn nè sao Babi...02-01-02
 hỡi thế gian tình là...Mailfish ai nói Babi lạnh lẽo chứ Touch coi đi người ta...01-31-02
 Nỗi lòngAron Babi đang học how to be romantic cho nên fải học biết...01-31-02
 Nỗi lònghihihị wow Trường Sơn. buồn can make that kind of good poem....01-31-02
 KUNG POW!!!hhihi.. Aron and MailFish.. what movie were you talking about?? ...01-31-02
 hỡi thế gian tình là...Tình là gì hả Babi cũng hông biết nữa hihihị chác tình...01-30-02
 Nỗi lòngawww.. chờ ai vậy nè Trường Sơn?.. Romantic quá à Hope...01-30-02
 Hold HandsHellooo Antonius Pham hihihi for Babi vietnamese is hard to write,...01-26-02
 Hold Handshihihi Chú Tiếu caí gì mà sục bánh bao ??? Babi cũng...01-26-02
 Hold HandsChú Tiếu Babi hỏng có tương tư ai hết Chi tương tư...01-23-02
 Hold HandsWe could just hold hands While strolling on the beach Sand so white ...01-20-02
 hey people....Fish and Aron and HotVit noi chuyễn người lớn ỏ đây đó...01-17-02
 Nhất định không cho.....hahahah Aron and MailFish.. both of you noi đúng đó.. chú tieú...01-17-02
 Victoria Islandhahahhaha MailFish..hahah honeymoon?? có thiet hong có.. nguoi...01-17-02
 any good new movie?Mailfish.. Babi will wait for that movie come out too nhạ Babi...01-17-02
 any good new movie?Aron Lord of the Ring Babi coi rồi con` phim nào cool nữa...01-17-02
 Nhất định không cho.....hiihi .. chú tiếu là ông thầy chùa mà ông thầy chùa...01-15-02
 any good new movie?Any Good New Movie In The Theater Right Now?.. Babi planing to go...01-15-02
 Victoria IslandHelloo bà con Have you guy ever been visited an Island in Vancouver,...01-14-02
 có bà con nào o Seattle...hihi chú tiếu ... trời đi thăm thoi mà vạy chú tiếu...01-13-02
 A Beautiful Mindhihihi reallỷ this movie tễ lám hả muốn di coi but hông...01-13-02
 A Beautiful Mindai ya.. Babi thinking to go see this movie a' but I guess no need...01-08-02
 có bà con nào o Seattle...hheheh.. yes Babi muon di du lịch o Seattle but Babi chua có kiêm'...01-08-02
 có bà con nào o Seattle...Babi muốn di visit seattle, W� . có bà con nào ợ Seattle...01-01-02
 __I want to be___hihị. xoa dầu là meaning gì vẩy chú tiếu hihihị. sợ...12-24-01
 __I want to be___hhehehe.. chú tiêu...heheh chutieu cũng muon' lam` volunteer cho...12-22-01
 Angel WingsI'd give you everything To feel the love you bring It is for...12-20-01
 __I want to be___ai ya ya..người ta chua kiệp lên tiếng dó mà. Ai noí Babi...12-20-01
 ca sĩ mới ...Mailfish Babi cũng hông biết nhiều vietnamese singers lám...12-17-01
 ca sĩ mới ...lam truong có fai the chinese guy hong? .. if yes .. he huh? chi...12-15-01
 __I want to be___I want to be the one Who is very important in your life I want...12-13-01
 Dreamshihihii mailfish.. hong có gì lam`.. o day lam` thơ không dó...12-13-01
 
 PAGE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm