hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: :([TO BOTTOM] 
 


Lí Lắc
date: 05-08-03
time: 02:07:24
total posts: 85

HL ui !

Seo lời thơ nghe ngọt lịm như đường mía lau dị cà ... Chít Tía tui rùi còn gì ... Mạ ui giúp con !

LL


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


HonLan
date: 05-13-03
time: 07:34:17
total posts: 97

Hi LL và các ban...view HonLan's profileview HonLan's posts
 


Lí Lắc
date: 05-14-03
time: 02:00:05
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


HonLan
date: 05-15-03
time: 04:42:23
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


HonLan
date: 05-18-03
time: 13:39:31
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


TriÂm
date: 05-20-03
time: 12:58:37
total posts: 651

HonLan và LiLac làm thơ hay quá ! TA đọc mà cứ ngỡ rằng ... mình đang sống trong một thế giới mộng ảo ..thật là tuyệt ...
HonLan và LiLac post nhiều thêm nhé !
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


Lí Lắc
date: 05-21-03
time: 02:59:49
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


Lí Lắc
date: 05-21-03
time: 03:12:27
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


TriÂm
date: 05-21-03
time: 16:38:14
total posts: 651

Wow... LiLac bài này thật là hay đó, TA thích 4 câu này :
"Anh là của những vần thơ
Là đêm trăn trở , là mơ cõi ngày
Núi cao biển rộng sông dài
Mong manh nỗi nhớ ... đến người chốn xa !"

Nếu mà chàng trai đó đọc được bài này thì chắc anh ta sẽ tìm đũ mọi cách để tìm về chốn xưa
TA xin mời LiLac tách trà , vừa uống vừa ngẩm nghĩ mà viết thêm vài bài cho TA được đọc, LiLiac nhé
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


Lí Lắc
date: 05-22-03
time: 01:55:34
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


HonLan
date: 05-22-03
time: 05:24:16
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


Lí Lắc
date: 05-23-03
time: 05:46:43
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


honlan
date: 05-25-03
time: 18:16:49
total posts: 97


view honlan's profileview honlan's posts
 


honlan
date: 05-25-03
time: 20:39:04
total posts: 97view honlan's profileview honlan's posts
 


Lí Lắc
date: 05-26-03
time: 16:15:06
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


Lí Lắc
date: 05-26-03
time: 18:13:23
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


HonLan
date: 05-29-03
time: 10:10:19
total posts: 97


view HonLan's profileview HonLan's posts
 


Lí Lắc
date: 06-04-03
time: 03:09:14
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


Lí Lắc
date: 06-05-03
time: 08:28:27
total posts: 85


view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 


Lí Lắc
date: 06-06-03
time: 07:41:28
total posts: 85


[BACK TO TOP]view Lí Lắc's profileview Lí Lắc's posts
 
 PAGE  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm