hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Mí cô đòi hỏi :P[TO BOTTOM] 
 


tuyettrinhtran
date: 06-30-03
time: 14:44:54
total posts: 0


hi..hi..cung phai rang thôi MN uzi , nêu không , se thanh dôi dua so le kho gâp do á ....hìhì Hay thôi de Tuyettrinh vân chut kê mọn cho nhé , quân phai dai môt ti , dong dôi giay cao ...gót một tí , hoac o nha thi...phai bât ghê mà thuôi ...hêt cach , he..he he..!
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


Halflife
date: 06-30-03
time: 20:04:00
total posts: 695

Á zời haha ...Babi sợ con trai nhùn hở ...coi chừng á người ta nói ghét của gì trời cho của đó keke hope this come trues haha ....úi za nói thấy tôi nghiêp wé ..thấy anh nào cao ráo bắt cóc về là đươc rùi hihi j/k
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


ThườngSơn
date: 07-01-03
time: 04:50:27
total posts: 1886

Halflife, cao ráo người ta nói là "Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm" Đó là cao ráo làm biếng ạ rinh về thì nuôi mệt xỉu

[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 PAGE  1  [2]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm