hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RIDDLES - BRAIN TEASERS
 TOPIC: đố ai...[TO BOTTOM] 
 

caohuynh
date: 10-12-02
time: 19:49:31
total posts: 53

N oi! khg phải là mình hay ho gì đâu , vì câu đo^' này phát sinh từ một bài toán đố (Biện luận -hoc sinh giỏi) mà thôi .Đúng ra bài này là như vầy: .................người đó bi phạm tội buộc phải bi xử chêt. Nhưng nhà vua còn có lòng khoang hồng nên cho người đó một ân huệ cuối cùng ..............:
_ Nhà ngươi mà trả lời được câu của ta thì ta sẽ tha chết cho nhà ngươi
"Nếu nhà ngươi nói đúng thì sẽ bị đem chém đầu"
"Nếu nhà ngươi noi sai thì ta sẽ đem treo cổ "
Thế mà người đo' nói một câu mà chẳng bị xử chết gì cả đó . Người đó nói rằng:
"Tôi sẽ bị treo cổ "
view caohuynh's profileview caohuynh's posts
 


nickiele
date: 10-12-02
time: 21:05:42
total posts: 192

CH thánh kìu CH nhe, N hiểu rồi heheheh...tricky quá nhỉ . Tên phạm tội đó thông minh quá, để N rót trà bái him làm sư phụ
view nickiele's profileview nickiele's posts
 date: 12-10-02
time: 13:55:43
total posts: 696

nickiele
date: 10-11-02
time: 17:24:34

A bald guy has only 3 hairs on his head. He loves his hair more than his gold, his money, his house or whatever else he owns. One day he stands in front of the mirror for straight 3 hours, looking at his head and his 3 hairs. Then he goes to bed and spends the whole night thinking about an important decision. In the morning, he decids to go to the hair salon to get one hair removed. Can you all guess why he does that?
--------------------------------------------------------------------------------

nít kí èo, is this really a riddle or is it a joke huh ? móng ngựa just can't figure it out hehe


view Ω's profileview Ω's posts
 


nickiele
date: 12-10-02
time: 14:39:14
total posts: 192

Móng Ngựa, it's a joke .... N không có mean to offend anyone, N chỉ thấy cái câu đố này buồn cười cho nên post lên để xem có ai có óc tưởng tượng phong phú như người đã viết cái joke này hay không (lẽ tất nhiên người viết không phải là N rồi hehe). Thôi cái câu đố này nằm đây lâu quá rồi, để N trả lời luôn cho mí anh chị trong VM khỏi thắc mắc nha . Câu trả lời là "cái anh chàng này muốn chẻ ngôi giữa cho theo mốt cho nên anh ta phải nhổ bớt một cọng để ngôi giữa của mình được cân bằng" hehe
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


®
date: 12-11-02
time: 02:33:46
total posts: 97

trùi heheh dzi củng nghĩ ra được huh ........... lol
view ®'s profileview ®'s postsview ®'s photo
 
 PAGE  1  2  [3]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm