hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY xanhle
 TOPICMESSAGEDATE
 đố ai...Cái trick trong câu chuyện là làm xáo trộn việc thu và...10-08-02
 Ý KiếnXanhle có biết một số người, lúc chưa cưới vợ thì...10-02-02
 Nhật ký ơi !Nói tới chuyện đám cưới, thì Xanhle cũng có nhiều...10-02-02
 Đầu tưXanhle cũng bị thua cổ phiếu đến xanh lè cả mặt nên...08-23-02
 Toa thuốc đơn giản...Xanhle không dám nhận công đâu, công là của người chế...08-22-02
 Toa thuốc đơn giản...Hi GC, Xanhle chỉ có thể xác nhận về 2 trường hợp...08-22-02
 Toa thuốc đơn giản...Xanhle đã tận mắt chứng kiến 2 trường hợp nan giải...08-15-02
 Những Ngày Cuối Cùng...Mailfish à, theo Xanhle thì câu hỏi này không có negative...08-14-02
 Lịch 2001 Lịch thời trang đồ tắm08-13-02
 Xanh lè xin chàoGf: hi hi, nhậu và dê là đúng 2 chổ ngứa của Xanhle...08-12-02
 Xanh lè xin chàoUicha, thấy @ ghi là trên 60 tuổi nên không biết xưng...08-12-02
 Optical Illusions Bạn hãy lui xa ra dần cho tới khi đọc được hàng chữ...08-09-02
 Tại sao đội Á Căn... .. tại vì cầu thủ Á Căn Đình nhát quá xá 08-09-02
 Xanh lè xin chàoChán thì không chán, Nhưng mà hơi ngán, Ngán tới nổi...08-09-02
 Xanh lè xin chàoXanh lè xin nghiêng đầu bự kính chào các thầy các cô...08-08-02
 Tình Yêu Là Gì ?...ai...Nếu là Bia, xin hãy là Bia đá Ðể làm chơi vơi thân...08-08-02
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm