hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ALL POSTS BY SweetLuv
 TOPICMESSAGEDATE
 Birth controlha ha ha....cái này coi bộ có hiệu nghiệm đó 08-30-02
 Daily WisdomMuốn cho có đó có đây Sơn lâm chưa dễ một cây nên...08-30-02
 Austin Powers: ...Yup Yup, SL cười đến nổi nước ma('t chảy tùm lum hít...08-01-02
 Optical Illusions Here is another one, but I think this one is too easy á 07-31-02
 Optical IllusionsHotice hay quá, lúc đâu SL cũng không thấy hết 11 nhưng...07-31-02
 Daily Wisdom To exist is to change To change is to mature To mature is to...07-31-02
 Daily Love Quotes sis TriÂm, nếu không nhớ thì tự để là quote của...07-31-02
 SL:::Biết làm sao?7.30.2002::4:18:21PM Buồn quá nên hát lên cho lòng mình...07-30-02
 Daily Love Quoteshihi sis Triâm, here is something for you. "Love is an irresistable...07-30-02
 Daily Wisdom7.30.2002 The foolish man seeks happiness in the distance ...The...07-30-02
 Santa Ana !!TS ơi, đi chơi sao rồi? có vui không? 07-30-02
 A whiter Shade of PaleWoaaa....sao Fish romantic vậy? Yep, I love this song too, especially...07-30-02
 Optical Illusions Okie vậy nhé. Trong hình này Auchau thấy được bao nhiêu...07-30-02
 A whiter Shade of PaleWe skipped the light Fandango Turned cartwheels cross the floor ...07-29-02
 Daily Wisdom7.29.2002 "A journey of a thousand miles must begin with a single...07-29-02
 Optical Illusions Thank you Auchau, here is another one tell me what you see on...07-29-02
 Smile (*~*)Woa, vậy muh scary huh? sao Fish nhat vây....SL think they're...07-26-02
 nhật ký tình trên ne...PTT ơi, sao tội Ptt quá. PTT khuyên SL là nên tìm hiểu...07-26-02
 CHỌN AIcó lẻ cô ấy sẽ chọn người đến sau, vì khi cô ta...07-26-02
 Daily Wisdom07.26.2002 Hold fast to dreams for if dreams die Life is a broken...07-26-02
 SL:::Biết làm sao?7.26.2002:::5:52:27PM Cám ơn PTT nhá, có lẻ SL đã mau...07-26-02
 Daily Love Quotes7.26.2002 "Love is not blind - it sees more, not less. But because...07-26-02
 Optical Illusions What's the word on this image?07-26-02
 Smile (*~*) Smile, it is the key that fits the lock of everybody's heart. ...07-26-02
 Redang IslandWow, hình đẹp thật đó TriÂm. Phải chi mình cũng đang...07-25-02
 SL:::Biết làm sao?07.25.2002::7:23:33PM Cám ơn sis GCME, SL feel much better today...07-25-02
 Nhớ nhà quá !!hehe..TS, đi chơi nhiều vậy muh còn đòi nhớ nhà? Nói...07-25-02
 things you hate about dating......SL cám ơn Fish, and xin chào Fish và tất cạ Fish, bộ...07-25-02
 Daily Love Quotes07/25/2002 ::01 "The First duty of love - is to listen" ...07-25-02
 Daily Love Quotes07:24:2002 :01 "Love is a canvas furnished by Nature and embroidered...07-24-02
 things you hate about dating......Fish ơi, sao Fish nhiều bad experiences thế? vậy thí vụ...07-24-02
 SL:::Biết làm sao?7.14.2002:::6:46:05PM Cám ơn sis GCME đã cho SL những cái...07-24-02
 Nhớ nhà quá !!uả Anh TS qua Cali chơi hủh? Anh qua Cali chổ nào vậy anh? ...07-24-02
 is it love?Nhodethuong ơi, you're in love dí ngươì ta ruì đó ...07-23-02
 AOL Blondie^_^ ha ha ha07-23-02
 Daily Love Quotes7.23.02::01 "Love is the flower of life, and blossoms unexpectedly ...07-23-02
 Nếu ....Như ... sis GCME nói đúng, nhưng theo như SL nghĩ bây giờ là...07-23-02
 Tình Yêu Là Gì ?...ai...Tình là chi nhỉ, để mấy ai phải khổ vì tình, nhưng...07-23-02
 SL:::Biết làm sao?7.23.02::11:45:51AM Đã lâu rồi SL có chuyện này nhưng...07-23-02
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm