hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Hello MissDalat[TO BOTTOM] 
 

sparticus
date: 05-27-03
time: 13:43:04
total posts: 106

Hello MissDalat,
Sao mà im ru bà rù vậy . post vài dòng cho bạn bè có chuyện đễ bàn vô cho vui . Có chuyện vui hay buồn gì cũng có thễ post được hết, tụi này xẽ làm chuyện buồn thành chuyện vui vá chuyện vui thành chuyện tiếu lâm nói chung chuyện gì cũng là chuyện vui được hết đó .
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


MissDalat
date: 05-28-03
time: 03:53:03
total posts: 6


view MissDalat's profileview MissDalat's postsview MissDalat's photo
 

sparticus
date: 05-28-03
time: 07:40:59
total posts: 106

Wow, MissDalat thích nói chuyện quá hỡ ? Sparticus thấy profile cũa MissDalat nói rằng thich con trai có duyên, nhưng mà nếu như MissDalat hỗng nói chuyện thì làm sao mà biết con trai nào có duyên hai không . Sparticus thì lập gia đình rồi thành ra hỗng care nếu như mình có duyên hay không, như mà mình tin chắc rằng trong này có vài anh single muốn làm bạn với MissDalat lắm đó .
Nhưng mà nếu như MissDalat thich nói "code" thì đây là code cũa Sparticus

Have fun,
view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


fall4u
date: 05-28-03
time: 21:00:45
total posts: 114

Không biết "code" của sparticus nghĩa là gì, nhưng có lẽ ai cũng biết "code" này
MissDalat+Fall =
hehe
view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 

sparticus
date: 05-29-03
time: 02:31:07
total posts: 106

Code cũa Sparticus = does not matter what you do who you love, at the end of the day, the good way to end the day is few beers, martini and of course coffe to cure the next day hang over

MissDalat vẫn cón nói chuyện nhiều quá, im lặng một chút giùm nhe .


view sparticus's profileview sparticus's postsview sparticus's photo
 


MissDalat
date: 05-29-03
time: 04:32:44
total posts: 6

hihihihii Fall4u
[BACK TO TOP]view MissDalat's profileview MissDalat's postsview MissDalat's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm