hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Hi! Ím new[TO BOTTOM] 
 


Fall4u
date: 10-17-02
time: 09:09:27
total posts: 114

Just want to say Hi!
Chào!!
view Fall4u's profileview Fall4u's postsview Fall4u's photo
 


ThườngSơn
date: 10-17-02
time: 09:38:36
total posts: 1887

Tự nhiên ở đâu mà Loan tới mời ly nước vậy ?? Hổm rày hỏng thấy nói gì với Thường Sơn hết ??!!

Welcom Fall4U, chúc vui vẻ với VM nầy nhe
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


fall4u
date: 10-17-02
time: 11:16:02
total posts: 114

Chào! ^_^
Thanks
"Take the glass" *Cheer!!*
Loan,
Mỏi vào chat room, but the room is empty. How long has vietmessenger been around?

view fall4u's profileview fall4u's postsview fall4u's photo
 


Adie
date: 10-17-02
time: 14:22:59
total posts: 259

Chào Fall4u, Adie bắt ghế mời fall4u ngồi dzẫm trà há đợi tới tối thì vô chatroom chơi nha

welcome to VM tư, have fun nhá
view Adie's profileview Adie's posts
 


TriÂm
date: 10-17-02
time: 18:58:03
total posts: 651

Triâm mến chào fall4u ... ngồi ghế của Adie uống trà ..và ăn bánh Fall4U nhé ..*bánh của Fish * hihi
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


nickiele
date: 10-18-02
time: 07:20:23
total posts: 192

chào fall4u

cho N bắt ghế ngồi chơi dí được 0 ?
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


Fall4u
date: 10-18-02
time: 08:18:33
total posts: 114

I feel so welcomed.
Wow! viết tiếng Việt giỏi quá
Tôi chỉ sợ viết tieng Việt sai, rồi các ban cười
Hi! again
view Fall4u's profileview Fall4u's postsview Fall4u's photo
 


utmatnai
date: 10-25-02
time: 04:44:11
total posts: 0

chao Fall4u...
khoe khong? ut cung new ... nen new vao gap new hihihi hạ

chao cac ban!.. khoe khog rua
view utmatnai's profileview utmatnai's postsview utmatnai's photo
 


Fall4u
date: 10-25-02
time: 06:56:17
total posts: 114

Ut cũng new? Okay, nếu các bạn khác "pick on us," thì Ut sẽ giúp Fall "pick on them back", okay?

view Fall4u's profileview Fall4u's postsview Fall4u's photo
 


garfield
date: 10-25-02
time: 14:24:22
total posts: 178

Khà khà .. Fall4U
Hết chổ ngồi sao lại ỡ đó dzẫm trà chứ ...? Đàn ông chút coi, Mèo dắt đi nhậu nè ... lẹ lên ...haha
Welcome Vm Tự nhen
view garfield's profileview garfield's postsview garfield's photo
 


utmatnai
date: 10-28-02
time: 11:46:07
total posts: 0

ohh sure!!!!!!!!!!
view utmatnai's profileview utmatnai's postsview utmatnai's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm