hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Cách chuyển eBook qua Kindle[TO BOTTOM] 
 

aqua25
date: 04-26-21
time: 04:54:02
total posts: 1

Xin chỉ dẫn cách chuyển eBook qua Kindle. Lúc trước tôi có thể "Print all pages" rồi
dùng Send to Kindle Chrome browser extension. Nhưng hiện tại thì phải nhấn vào
eBook icon để download dạng epub, kế tiếp phải làm sao?
Xin cảm ơn.
view aqua25's profileview aqua25's posts
 date: 04-26-21
time: 10:57:12
total posts: 700

Cách 1 :
- Download epub xuống PC
- Dùng Calibre (https://calibre-ebook.com/download) để convert epub qua mobi


Cách 2 :
- Dùng iPad hay iPhone để đọc epub


Trong tương lai vietmessenger sẽ có mobi download
view Ω's profileview Ω's posts
 

LienHop
date: 07-23-21
time: 17:17:24
total posts: 1

1-Download xuống PC
2- Đổi tên .epub thành .txt
3-"Send to Kindle", Amazon sẽ tự động chuyển thành dạng cho Kindle.
[BACK TO TOP]view LienHop's profileview LienHop's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm