hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » MEMBER INTRODUCTION
 TOPIC: Cách đọc offline những truyện không có epub download[TO BOTTOM] 
 


Vumtan1812
date: 07-25-16
time: 03:06:43
total posts: 5

Xin chào các bạn.
Mình muốn đọc offline các truyện
không có epub. xin hướng dẫn
cách offline như thế nào? Chân
thành cảm ơn rất nhiều.
view Vumtan1812's profileview Vumtan1812's posts
 date: 07-25-16
time: 17:42:35
total posts: 693

Nếu truyện không có epub hay pdf thì chỉ đọc được online.
view Ω's profileview Ω's posts
 


AntonThang
date: 09-18-16
time: 06:43:09
total posts: 1

Bạn có thể tự tạo cho minh 1 ebook dạng file *.epub để đọc trên android hoặc iOS.
cách làm thì bạn tải phần mềm Sigil ( https://github.com/Sigil-
Ebook/Sigil/releases/download/0.9.6/Sigil-0.9.6-Windows-Setup.exe ) về, cài đặt lên
máy tính, sau đó tải 1 file .epub bất kì để xem nội dung, kêt cấu của 1 file .epub từ
đó tự tạo 1 file epub cho riêng mình . nếu bạn cần 1 file epub mẫu thì bạn inbox cho
mình vào http://fb.com/AntonThang
[BACK TO TOP]view AntonThang's profileview AntonThang's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm