hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » TRAVEL
 TOPIC: China[TO BOTTOM] 
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:26:12
total posts: 192Sorry VM nha, N take a while to fix these pics to post on VM. This is one of the oldest place in Trieu Chau (Quang Chau - Trung Quoc). My uncle left Trieu Chau when he was 20, now he's 70 and this place is still there . It used to be the "White Only" area, where only the English people lived and worked. Only Chinese with permission could come in.
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:27:42
total posts: 192It's the Old Clock, you all might have seen a similar clock in the Chinese movies
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:29:24
total posts: 192This is one of the Oldest House in Quang Chau . It belonged to a Great General who used to live here during the Shing Dynasty (tiếng Việt chắc gọi là thời Mãn Thanh)
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:30:57
total posts: 192Quang Chau's Most Beautiful Park (I have never seen any place like this one). This is the entrance of the Park. The inside is also very beautiful.
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:32:09
total posts: 192A view of the Park's entrance from the side
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:33:15
total posts: 1925 min walk inside Quang Chau Park
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:35:10
total posts: 192Please don't mind the ladies' behinds hehehhe .... Just a part of the Park, you can see Quang Chau Park reaches up to this hill
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:38:31
total posts: 192Hong Kong Big Buddha - When I took 2 hour train + bus to this place, it was reining and foggy . It is very beautiful as you see the Buddha "rised" out of the fog . The Buddha is made of metal (N quên là loại gì rồi hehe)
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:41:19
total posts: 192Infront of Hong Kong Big Buddha is this "circle of echo" . If you stand in the middle of these 3-stonned-circles and say something, you would hear yourself a lot louder than you expect, while others around you don't hear a different in your volume (as you normally speak)
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:44:32
total posts: 192Trieu Chau (Quang Dong - Trung Quoc): one of the oldest streets. No much different than Viet Nam ... N took this picture just to show my mom how similar Old China is to Vietnam (she misses VN too)
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:45:20
total posts: 192Another Trieu Chau's Oldest streets
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:51:46
total posts: 192Trieu Chau Old House's Italian Tiles . This house is as big as an American street-block. It has 60+ rooms, all of them are tiled with original Italian tiles. This shows how rich the Old General was
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:53:13
total posts: 192Another pic of Trieu Chau's Grand House
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:54:20
total posts: 192Trieu Chau Grand House - Don't you feel like you're in one of those Chinese movies ?
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 14:58:52
total posts: 192Quang Chau - Chinese Big Bowl : notice all the details on this bowl, hand-painted and all ....
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 15:01:26
total posts: 192Another scene from Quang Chau's most beautiful park....and that clock does run
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nickiele
date: 12-30-02
time: 15:02:50
total posts: 192The whole view of Hong Kong's Big Buddha place
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


Rainman
date: 12-31-02
time: 21:05:54
total posts: 253What did they looking for? are you down there Ni-ki? heheh
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 date: 01-01-03
time: 09:08:07
total posts: 696

very nice pictures nít ki, 2 questions: which one of those behinds is yours? hihi, and can you eat cereal it that big bowl?

nít ki sướng ghê á, đi chơi mà hông có mang wà dề cho ai hít, i like the big buddha pictures, sương mù đẹp quá hỉ

mừng năm mới everyone
view Ω's profileview Ω's posts
 


nickiele
date: 01-02-03
time: 06:40:44
total posts: 192

RM: heheh I think one of those girls said she dropped a "guy's naked butt" pic downthere hehehehe j/k .... They were chatting and looking at the scenery and a "going to be bride" who's taking picture to the left of the scene. N thấy có ít nhất là 2 couple tới chụp hình wedding đó . I believe those girls were Japanese.

MN: ummmm.....MN đóan thử xem cái behind nào belongs to N huh? heheheh RM đoán là N bị rớt xuống ao thì làm sao muh N "chìa" cái behind trong hình cho bà con xem được ? hehehe vỡ mộng rồi MN ơi .... Còn về cái big bowl hở ??? Thực ra N cũng đang nghĩ nếu MN mua vài chục hộp cereal mời bà con trong VM ăn thì chắc cũng đựng đủ á .... Mà cái bowl đó lạ lắm, ai muh ăn 1 mình thì bị cho là ăn tham và sẽ đau bụng 3 ngày á heheheh....vậy chừng nào MN mời bà con ăn cereal đó ?

N có mua nhiều quà lắm, nhưng nếu có anh chị em nào đến nhà N thì mới được nhận quà á .... Hôm nào MN đến nhớ thông báo cho N nha, để N bới lại cái đám đồ "made in China" tặng MN 1 phần heheheh .... Sẵn N cho địa chỉ luôn:

Nit-Kì Éo
14523698754 Grét - hâm Drive
À lá mê đà , California 99999

Welcome all !!!!
view nickiele's profileview nickiele's posts
 
 PAGE  [1]  2  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm