hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » FOOD - BEVERAGES
 TOPIC: Bad Services !!!![TO BOTTOM] 
 


prettyeyes
date: 11-21-01
time: 07:31:47
total posts: 3

It seems like every restaurant and Supermarkets in Little Saigon i have gone to...HAVE BAD SERVICES! We, as consumers, need to do some thing about this. After all, we are paying for our food and their services. We deserve a little respect! Anyone else have experience this?
view prettyeyes's profileview prettyeyes's posts
 


chú tiểu
date: 11-23-01
time: 10:32:09
total posts: 96

This is true that the service in Viet restaurants is usually pretty bad. I also notice that people leave more tip in american restaurants. Maybe this is why the service is bad or maybe it's just part of Vietnamese culture. But then again, one can argue that if the service was good in the first place patrons might feel incline to leave more tip. To be fair, there are some Viet restaurants that do offer friendly service. Rare though this may be, but it does exist.
view chú tiểu's profileview chú tiểu's postsview chú tiểu's photo
 


prettyeyes
date: 11-28-01
time: 13:35:28
total posts: 3

Talk about tips! Pho Bac Huynh automatically charged me 15% tip in their bill. It is illegal to to that.
view prettyeyes's profileview prettyeyes's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-01-01
time: 06:02:08
total posts: 55

pretty mát đẹp ui, ai biểu hông trả cash mà đi cà thẻ làm chi..hihih...Ni không đồng ý là tiệm việtnam nào cũng có bad services đâu. Ni went to different restaurant and there are some place where they serve well, but there are other palces where they don't serve well...hihih.next time phải đi kiếm chỗ nào vui lòng khách đến vừa lòng khách đi rồi mới vào ăn nghen
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-04-01
time: 06:08:40
total posts: 55

Thì ai noái gì đâu à. Vô ăn thử lần đầu mới biết chứ bộ..nhưng Ni bảo đãm nếu vào lần đầu muh chọc giận mí người waiter thì sẽ hông có bữa ăn ngon, vì họ lén bỏ con ruồi vào tô phở nếu aròm hay complains...ééé
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


prettyeyes
date: 12-04-01
time: 10:53:34
total posts: 3

han ni, they didnt let me know the 15% charge, and i pay in cash......
view prettyeyes's profileview prettyeyes's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-10-01
time: 08:08:33
total posts: 55

Á chờị..chắc là prettyeyes có cạp mắt đẹp nên họ ham nhìn rùi charge lộn đó...hìhì...lần sau nếu gặp trường hợp đó, gọi Ni wính họ giùm cho , Ni wính mướn hay lắm đó
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


hàn_ni
date: 12-12-01
time: 20:07:03
total posts: 55

Êh cha ròm kia!!!!!!!! Giám dành giực mối làm ăn của Ni à ? Muốn chít sao ? Ròm như vậy sợ chưa chém người ta thì lỳ đã bị phanh thay rùi đó ..ở đó mà đòi chém giết
view hàn_ni's profileview hàn_ni's posts
 


ThườngSơn
date: 07-11-03
time: 20:19:14
total posts: 1886

Sao quý vị nói lạc đề với prettyeyes vậy ? Không sợ mích lòng sao? hihihi j/k

view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


babipig
date: 07-15-03
time: 12:02:25
total posts: 601

most of the asian restaurants have a bad services, due to the restaurant is big and less waitress and waitors,

I think the best services that i got is when i go to a Korean restaurant, because íts small and have enough services
view babipig's profileview babipig's posts
 


ThườngSơn
date: 07-15-03
time: 12:24:54
total posts: 1886

Babi kiếm chổ ăn uống giỏi quá hé
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm