hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » ARTS - ENTERTAINMENT
 TOPIC: harry potter?[TO BOTTOM] 
 


Hàn_Ni
date: 11-20-01
time: 19:34:05
total posts: 55

trùi ui nó hay oi la hay luon đó. Ði xem đi aròm uị..soooooooo goođd
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-01-01
time: 05:47:07
total posts: 55

Ni chưa bao vờ xem phim đó cã. Tại tháy aròm hỏi nhiều qúa nên nói đại là xem rồi để aròm khỏi annoy bà con nữa í mà...hìhì
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


Hàn_Ni
date: 12-04-01
time: 06:06:01
total posts: 55

Ý chùi ui, sao hiểu Ni wé dzị cha nộỉ Ni thích xem phìm "The Little Mermaid" lém đó. Còn phim "Titanic" nữa nè..tháy rồ men tịch ghê hông huh aròm đại cả
view Hàn_Ni's profileview Hàn_Ni's posts
 


AzNGuilty
date: 03-14-02
time: 06:52:11
total posts: 10

I've seen Harry Pothead! Funny movie
view AzNGuilty's profileview AzNGuilty's postsview AzNGuilty's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm