hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Chờ ....[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 07-12-02
time: 09:29:03
total posts: 1886

Người về cuối nẽo xa mưa
Dấu chân kỷ niệm còn thừa ước mơ
Trăm năm tình hãy còn thơ
Ngàn năm ta vẩn còn chờ đợi em ...
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


auchau
date: 07-12-02
time: 10:47:27
total posts: 92

Một người đợi mãi một người
Một người đợi mãi một người mãi đi


view auchau's profileview auchau's postsview auchau's photo
 


ctrl_alt_del
date: 07-14-02
time: 02:34:48
total posts: 4

Phật nhìn xuống dưới hồng trần
thấy tôi trót dại một lần sân si
Chôn tình yêu ấy làm gì ?
vàng phai, đá nát ... giử gì cho nhau ...
view ctrl_alt_del's profileview ctrl_alt_del's posts
 


ThườngSơn
date: 07-14-02
time: 03:35:24
total posts: 1886

Còn đây là một niềm đau
Bởi tôi nhiều nghiệp sa vào bến mê
Tình ... sao nhiều lắm ê chề
Làm sao dứt được duyên thề ngàn xưa


Xin chào CAD
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


lamthanh
date: 07-14-02
time: 08:29:53
total posts: 157

Duyên thề đã dứt hay chưa,
Phật đâu có hỏi, ngươi thưa làm gì,
Bến mê một cõi sân si,
Ngươi gội được mấy, đang đi lối nào,
Phật pháp là ánh quang sao,
Ngươi nấp dưới bóng lẽ nào vẫn "mê" ! ! !
view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 


ThườngSơn
date: 07-14-02
time: 10:50:56
total posts: 1886

Mê tình nào phải u mê
Tự nhận là Phật đáng chê vô cùng
Đó là tội tại tâm trung
Tự mình tạo nghiệp mệnh chung khó lường
Tới khi gặp phải tai ương
Bỡi tội ngã mạng đáng thương cũng đành
Bởi ngã mạng ác nghiệp sanh
Cống cao, biên kiến, duyên lành mất đi
Duyên lành mất tạo sân si
Tham lam, cố chấp, còn chi kiếp người
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


lamthanh
date: 07-14-02
time: 13:26:58
total posts: 157

Đó là lời Phật ta thưa,
Đâu có tạo nghiệp ngươi mơ rồi à,
Đạo tự trong tâm mà ra,
Nếu tâm có đạo, ấy là đã tu,
Ba sinh một cõi sa mù,
Ngươi chấp mê qúa sao tu bây giờ!!!

Hihihihi
[BACK TO TOP]view lamthanh's profileview lamthanh's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm