hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Huyền thoại
 


ThườngSơn
date: 06-04-05
time: 18:13:45
total posts: 1886

Từ em lạc bước mù tăm
Ngõ xưa huy�?n thoại ướt đầm dưới mưa
Từ em võng l�?ng đón đưa
Trùng trùng nỗi nhớ còn chưa vừa lòng
Từ em cất bước sang sông
Chớm thu mà ngỡ lập đông đã v�?
Từ trăng thu kết l�?i th�?
Tròn vành trăng lạnh vụng v�? gãy đôi

Thư�?ng Sơn

view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm