hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: tiếng việt
 


mailfish
date: 04-16-03
time: 15:12:28
total posts: 1961

có ai biết "non-fiction" tiếng việt là gì không ? hình như tiếng việt không có chữ này

nếu nói là "truyện thật" thì chưa hẳn đính sát

xin chỉ bảo
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


loanthao
date: 04-16-03
time: 15:56:18
total posts: 58

co phải là ''khoa học giả tưởng"
view loanthao's profileview loanthao's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm