hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: Đàn Ông[TO BOTTOM] 
 


Gia bình
date: 11-06-02
time: 20:33:35
total posts: 3

Đàn ông là vật ngoài thân
Nếu cần thì mươn chớ đừng lấy vô
Đàn ông là thứ bạt tình
Ông nào ông nấy giống nhau quá trùi
Đàn ông nói xạo không hai
Nói nhiều mà chẵng câu nào giống nhau
Đàn ông là thứ gạt người
Mấy bà mấy chị chớ tinh lời người
Ông trời đã tạo đàn ông
Sao mà để họ gạt người không vặy trời

Càng nói Đàn ông thì càng thấy ghét, .............


view Gia bình's profileview Gia bình's posts
 


denhicaothu
date: 11-07-02
time: 02:44:49
total posts: 57

Ðúng rùi, bỏ chạy lui để lấy trớn chạy tới....

Cheers!
view denhicaothu's profileview denhicaothu's posts
 
 PAGE  1  2  3  [4]  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm