hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: - Thi Sắc
 


cuoitroidaygio
date: 08-14-02
time: 08:11:25
total posts: 215

Ta đi ngang nỗi nhớ,
Đưa cốc chạm cơn mơ.
(Đơn sắc)

Anh ở bên đây bờ,
Cách gần - xa hơi thở.
(Song sắc)

Chỉ một chút hững hờ,
Nỗi buồn vừa thơ ấu.
(Vô sắc)

Trên thịt da tìm dấu,
Một mẩu tàn... thương đau.
(Đa sắc)

(^_^)
view cuoitroidaygio's profileview cuoitroidaygio's postsview cuoitroidaygio's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm