hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » LITERATURE - POETRY
 TOPIC: ahem...[TO BOTTOM] 
 


afriend
date: 07-14-02
time: 14:28:43
total posts: 15

ghé vào VM đôi lần, (không biết mình có thiếu xót chi khg?) sao không biết ai làm ra trang này dzị ha ?
view afriend's profileview afriend's posts
 date: 07-14-02
time: 16:50:25
total posts: 696

chào afriend, welcome to viet messenger, hỗng biết ai làm trang này nhưng....cứ wậy đại đi

view Ω's profileview Ω's posts
 


tieutholuumanh
date: 07-15-02
time: 10:50:19
total posts: 173

afriend quay ddi hong co ai la ddau co gi noi ttlm keu afriend quay ddo ........welcome afriend nha......o lai choi vui ve .........
view tieutholuumanh's profileview tieutholuumanh's postsview tieutholuumanh's photo
 


đại tiểu thơ
date: 07-17-02
time: 17:42:14
total posts: 128

Thì phải đó afriend --chào chào nhe ...nếu thấy ai wậy thì tự động wậy chung cho có bạn với bè đi nha --còn nếu muốn biết ông chủ là ai thì wậy wá cỡ thì thế nào ông chủ cũng sẽ lên tiếng phản động ...í lộn phản khán muh
[BACK TO TOP]view đại tiểu thơ's profileview đại tiểu thơ's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm