hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Mối tình đầu
 

kieule
date: 01-20-03
time: 10:58:06
total posts: 22

Có phải mối tình đầu không thể nào quên không . Hay vì KL chưa gặp được người làm cho mình cảm động để có thể thay thế cho người ấy ???
view kieule's profileview kieule's posts
 


trai-yeu
date: 01-25-03
time: 09:10:31
total posts: 40

KL chưa có cảm động vè một người nào hay sao ?? Tình yêu có trước và cũng có sao, khi đến rồi cũng không biết sẽ làm gì .... Nhưng mà thiệt là khó quên nhất là Ngừơi Yêu mình quá thương là lần thứ nhất
( 1st Love ) nothing can share ... rồi khi cũng easy to broke ....
view trai-yeu's profileview trai-yeu's postsview trai-yeu's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm