hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Ôi cái chuyện Cà Kê nó mê ly rùn rợn làm thao....[TO BOTTOM] 
 


denhicaothu
date: 10-31-02
time: 03:17:24
total posts: 57Giữa đêm nữa tỉnh nữa mê
Rủ nàng nghe chuyện con kê con cà.
Nàng rằng nàng vốn sợ ma
Vâng anh cứ kể con cà con kê.
Chuyện này nghe thật là ghê,
Hỏi nàng có sợ con kê, con cà.
Nàng rằng nàng vốn đàn bà
Nhưng nàng không sợ con cà con kê
Cái này anh thật lạ ghê
Sao anh không kể con kê con cà
Ðúng là cái bệnh đàn bà
Nữa đêm thích chuyện con cà con kê

OK
"...Con kê hay nổi máu dê
Dựng đầu ngóc dậy gây mê con cà
Con cà là của đàn bà
Ðàn ông có vật tên là con kê.
Con kê có tật rề rề,
Thụt lên thụt xuống tê tê con cà.
Con cà cặp mắt là đà
Hai tay nắm chặt cái ngà con kê
Con kê kéo áo mân mê
Xoa xoa nắn nắn tái tê con cà
Con cà sức yếu là đà
Dính bầu chửi toáng ông bà con kê..."
Chuyện này có chút... mùi dê
Hỏi nàng có thích chuyện kê chuyện cà
Nàng nằng nàng phận đàn bà
Nhưng nàng thích vác... cái ngà con kêview denhicaothu's profileview denhicaothu's posts
 


Halflife
date: 10-31-02
time: 06:22:57
total posts: 695

Hahaha..đau bụng wá
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


®
date: 10-31-02
time: 06:32:33
total posts: 97

kekek bái phục đệ2caothủ, wéo khòm du tu chùa VM
Còn cha đệ1 đâu hong kiu dzo luôn á heheh
view ®'s profileview ®'s postsview ®'s photo
 


mailfish
date: 11-02-02
time: 23:12:44
total posts: 1961

heheh ác thiệt
[BACK TO TOP]view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm