hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Ai có nhả hứng xin tiếp vài câu !![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 10-10-02
time: 10:24:06
total posts: 1886

Ra đi trời sập em không biết,
Đâu biết người da diết nhớ thương !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

cobeannhieu
date: 10-15-02
time: 07:04:01
total posts: 4

Thuong em dut ruot doan truong
Toi dia nam ngủ cai giuong gãy doi!
view cobeannhieu's profileview cobeannhieu's posts
 


Halflife
date: 10-15-02
time: 07:11:04
total posts: 695

Hahaha
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 10-15-02
time: 07:19:53
total posts: 1961

thôi thì lòng lỡ trao nàng
leo cây chui cửa vén màng rình em

khì khì welcome to vm tự cobeannhieu
view mailfish's profileview mailfish's posts
 

cobeannhieu
date: 10-15-02
time: 09:17:06
total posts: 4

Anh kia sao lai kém tài
Nhà em co cửa biết xài hay khong ?

hihi.. nice to met you!
view cobeannhieu's profileview cobeannhieu's posts
 


ThườngSơn
date: 10-15-02
time: 10:30:06
total posts: 1886

Cửa em, cửa đóng then cài
Anh đây gõ cửa gõ hoài em hỏng ra !!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

cobeannhieu
date: 10-16-02
time: 09:56:21
total posts: 4

Nua dem go cua nguoi ta
Toi con chưa tính, kêu la nỏi gì ?
Hihihi..
view cobeannhieu's profileview cobeannhieu's posts
 


ThườngSơn
date: 10-16-02
time: 10:16:25
total posts: 1886

Kêu hỏng được, anh bỏ đi
Dù em hối hận kiểu gì (cũng) hỏng ham
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 

cobeannhieu
date: 10-17-02
time: 07:48:48
total posts: 4

Dan ong ai cung tham lam
Tội tình chồng chất đem ram là vừa!

view cobeannhieu's profileview cobeannhieu's posts
 


tieulyphilong
date: 10-18-02
time: 05:29:58
total posts: 0

Người nào mà củng khong tham
Một thì trống lỏng, hai thì sướng nghê
Đàn ông ai cung đăm mê
Nhà lầu, tủ sắt, kách tê, bạc bài
Nhưng cô cũng nói đúng nghê
Nổi tui có vợ, cung mê cô kìa
view tieulyphilong's profileview tieulyphilong's posts
 


ThườngSơn
date: 10-18-02
time: 10:40:16
total posts: 1886

Sao lại quơ đủa đàn ông ??!!
Mấy cô chưa chồng đừng nói bậy nhen
Đàn ông ai thấy cũng khen
Đàn bà thấy vậy nổi ghen cùng mình

hihihih
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm