hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Daily Love Quotes[TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 09-06-02
time: 06:50:37
total posts: 1961

Tay tiên rót chén rượu đào
Đổ đi thì tiếc uống vào thì say
Chẳng chè chẳng chén thì say,
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm
Tìm em như thể tìm chim, (í trời hì hì hì)
Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Đông!

- Ca dao Việt Nam

view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Adie
date: 09-06-02
time: 12:00:07
total posts: 259

Ba đồng một mớ đàn ông
mua về em nấu em xào em chiên
ba trăm một chị đàn bà
mua về anh .....trải chiếu hoa....mời ngồi


view Adie's profileview Adie's posts
 


Halflife
date: 09-07-02
time: 11:51:31
total posts: 695

Haha, Adie..đàn ông rẻ vậy sao á ....

ba trăm một chị đàn bà
mua về anh .....trải chiếu hoa....rồi thờ
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


hotice
date: 09-08-02
time: 17:22:51
total posts: 20

Ba trăm một chị đàn ba.
Mua về bằm nhỏ cho gà. hehe gà chê.


view hotice's profileview hotice's posts
 date: 09-08-02
time: 19:44:32
total posts: 696

heheh good one đá nóng

Nỉ non đêm ngắn tình dài
Chung quanh gà đã gáy hoài tàn canh
Trách gà vội gáy tàn canh
Không lâu tí nữa cho tình thở than
view Ω's profileview Ω's posts
 


Adie
date: 09-09-02
time: 07:49:43
total posts: 259

xời, câu này là ca dao vietnam đó chứ đâu phải Adie nói đâu à :

for 1/2life
Ba trăm một chị đàn bà
Mua về anh bẩm ...dạ bà em đây!

for hotice,
Ba đồng một thúng đàn ông
Mua về em rải ra đồng....í kiến cắn

view Adie's profileview Adie's posts
 


hảitrình
date: 09-12-02
time: 08:19:33
total posts: 46

Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
Đến khi mười tám đôi mươi
Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường
Một rằng thương hai rằng thương
Có bốn chân giường gãy một còn ba!
Ca Dao Việt Nam
view hảitrình's profileview hảitrình's posts
 


Halflife
date: 09-12-02
time: 17:14:39
total posts: 695

Haha...Adie úi
Nửa mạng ...."dạ bà em đây" hêt rùi
Bi giờ còn lai nửa đời mới tanh.....
5 đồng 1/2 lỗ đàn bà
Đem về anh bảo ...mỗi bà một đem .....kaka.kiki j/k
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


mailfish
date: 09-13-02
time: 00:29:20
total posts: 1961

hehe HL, ca dao đen tối hở

Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Ai ơi, nếm thử mà xem!
Nếm ra, mới biết rằng em ngọt bùi.

- Ca dao VN
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


mailfish
date: 09-13-02
time: 16:37:11
total posts: 1961

Love doesn't make the world go 'round; love is what makes the ride worthwhile.
- Franklin P. Jones


Love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction.
- Antoine de Saint-Exupery
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Adie
date: 09-16-02
time: 15:09:50
total posts: 259

Where they love they do not desire and where they desire they do not love
- Sigmund Freud

Love is a wound in the body, and yet nothing appears on the outside
- Marie De France
view Adie's profileview Adie's posts
 


Adie
date: 09-16-02
time: 15:12:28
total posts: 259

1/2Life fá wá, Adie chọc lại thì đừng có đi mếu dí ai à nha ..hihi....j/k
view Adie's profileview Adie's posts
 


Halflife
date: 09-16-02
time: 17:53:16
total posts: 695

Hehe..."Dạ bà em vâng" hong phá nữa .. Adie còn bài nào zui hong, post cho bà con cười zui wa ngày đi hihi...
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


TriÂm
date: 09-16-02
time: 17:56:29
total posts: 651

Wow...anh HL hôm nay chịu xuống giọng rồi Sis Adie giỏi thật đó nhe ...
Sis Adie ...đang được nước phải nắm lấy cơ hội sis ơi , post thêm để thuyết phục mấy anh sis Adie à ..hihi j/k
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


Halflife
date: 09-16-02
time: 18:08:10
total posts: 695

Trui ....haha. chít tui rụi ...lỡ no'i rùi lấy lai đươc không á

view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


Adie
date: 09-16-02
time: 21:14:48
total posts: 259

ai yoh....1/2life kêu adie là bà huh? thôi không nhận đâu, kêu dị tổn thọ adie á
view Adie's profileview Adie's posts
 


nickiele
date: 10-16-02
time: 14:07:16
total posts: 192

Ai hãy lặng im chớ nói nhiều
Để nghe dưới nước lá hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giảng nghĩa ... yêu
-- Hàn Mặc Tử --

Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung
-- Xuân Diệu --
view nickiele's profileview nickiele's posts
 


nrkisoul
date: 11-16-02
time: 06:44:47
total posts: 6

Love seeketh not itself to please, nor for itself hath any care, but for another gives its ease, and builds a Heaven in Hell's despair.
~ William Blake

view nrkisoul's profileview nrkisoul's posts
 


mailfish
date: 11-21-02
time: 05:38:18
total posts: 1961

Falling in love consists merely in uncorking the imagination and bottling the common-sense.
- Helen Rowland

Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful.
- Anonymous
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


loanthao
date: 11-21-02
time: 07:27:28
total posts: 58

A group of professional people posed this question to a group of 4 to 8-years old,'' What does love mean ?""The answers they got were broader and deeper than anyone could have imagined. See what you think...
'' When my grandmother got arthritis, she couldn't bend over and paint her toenails anymorẹ So my grandfather does it for her all the time, even when his hand got arthritis tọo .That 's love . Rebecca-age 8
"' When someone loves you, the way they say your name is differencẹ You know that your name is safe in their mouth .'''' Billy-age 4
"'Love is when a girls puts on perfume and a boy puts on shaving cologne and they go out and smell each other ."" Karl-age 5
""Love is when you go out to eat and give some body most of your French fries without making them give you any of theirs . '' Chrissy-age 6
'' Loves is what makes you smile when you 're tired ."' Terri-age 4
Loves is when my mommy makes coffe for my daddy anh she takes a sip before giving it to him,to make sure the taste is OK ."" Danny-age 7
"" Love is what 's in the room with you at Christmas if you stop opening presents and listen ."" Bobby-age 5
'' If you want to to learn to love better, you should start with a friend whom you hate .""Nikka-age 6
''There are two kinds of love . Our love . God's love . But God makes both of them ."" Jenny-age 4
'' Love is when you tell a guy you like his shirt, then he wears it every day ."' Noelle-age 7
"" Love is like a little old woman and a little old man who are still friends even after they know each other so well ."" Tommy-age 6
"" My mommy loves me more than any bodỵ You don 't see anyone else kissing me to sleep at night ."" Clare-age 5
'' Love is when mommy gives d da dy the best piece of chicken . "" Elaine-age 5
'' Love is when mommy sees da d dy smelly and sweaty and still says he is handsomer that Robert Redfort ."'Chris- age 8
''Love is when your puppy licks your face even after you left him alone all day .'' Maryann -age 4
'' I know my older sister loves me because she gives me all her old clothes and has to go out and buy new ones .""Lauren-age 4
"' I let my big sister pick on me because my Mom says she only picks on me because she loves me . So I pick on my baby sister because I love her .""Bethany- age4
'' When you love somebody, your eyelashes go up and down and little stars come out of you .''Karen_age 7
"' Love is when mommy sees da d dy on the toilet and she doesn 't think it 's gross ."" Mark-age 6
'' You really shouln't say "I love you " unless you mean it . But if you mean it, you should say it a lot . People forget ."" Jessica-age 8
[BACK TO TOP]view loanthao's profileview loanthao's posts
 
 PAGE  1  2  3  [4]  5  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm