hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RELATIONSHIPS
 TOPIC: Buddha Relics .[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 10-26-03
time: 15:08:05
total posts: 1886Hôm nay Thường Sơn qua DC tới chùa Giác Hoàng chiêm bái va cúng dường Ngọc Xa lợi của Chư Phật và Bồ Tát .
Mời các bạn xem hình
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


ThườngSơn
date: 10-26-03
time: 15:11:59
total posts: 1886Mời các bạn ghé qua: http://www.dcbuddharelics.org/
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 10-26-03
time: 15:37:56
total posts: 1961

woa đẹp quá, Thường Sơn có biết lịch sử của Ngọc Xa lợi không ? kể cho fish và mọi người nghe
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


TriÂm
date: 10-27-03
time: 12:22:52
total posts: 651

Site này đẹp lắm TS ạ ...
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 


ThườngSơn
date: 10-28-03
time: 11:26:30
total posts: 1886

Fish vui lòng vô cái site TS gửi đó, nơi đó nói đủ hết .Tri Âm nói phải đó, vừa đẹp vừa lợi ích
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 11-02-03
time: 03:50:49
total posts: 1961

cám ơn Thường Sơn nha, bên cali có chùa Hsi Lai fish cũng hay đi coi triểm lảm mấy relics của Phật giáo đẹp lắm

hông bít khi TriÂm "dạ" có vòng tay cúi đầu hông há hihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm