hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Fav. Song Quotes!
 

kellieswtangel
date: 10-04-02
time: 20:18:48
total posts: 1"I want to take you by surprise FOREVER!"
::: Title / Singer: Unknown :::

"Oh yeah! hell, I love you!"
::: Ti Amo: Yuki Hsu :::

Chốn xa vòi dó mủa có rỏi buồn không?
Tùng dêm lạnh gía, anh có mỏ về em?
Tình em dù cách xa, không chung 1 hủỏng, vẫn thiết
tha nào nguôi, vẫn nhó? tú ?ng ngày.
Tinh em còn mài trong trái tim tuyẹt vò ?i dù xa ngàn
lối vẫn nhó ? anh không ró ?i, dù cho ngày tháng không di chung 1 lối trong em tinh vẫn sáng!

::: TrongEmTìnhVânSáng: Tu Quyen

"Ohhh that I wouldn't be without you babe
Couldn't see me without you babe
It's so good, that I wouldn't be without you babe
Couldn't see me without you baby"

::: Baby: Ashanti :::

::: Class of 2006 :::

http://kellieswtangel.cjb.net/

view kellieswtangel's profileview kellieswtangel's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm