hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: Nỗi cô đơn nào[TO BOTTOM] 
 


hảitrình
date: 09-26-02
time: 20:20:18
total posts: 46

Cô đơn trong phòng vắng hay cô đơn bên cạnh người tình...

Nỗi cô đơn nào nhẹ nhàng hơn????

view hảitrình's profileview hảitrình's posts
 


Halflife
date: 09-26-02
time: 20:59:41
total posts: 695

Á ...có phai canh phòng 3x6 feet hong á (Cofin) hehe nhẹ hơn nằm bên canh người tình á
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


TriÂm
date: 09-30-02
time: 16:31:08
total posts: 651

Anh Hải Trình ...Triâm nghĩ thà rằng cô đơn trong phòng vắng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn đó ...Anh Hải Trình nghĩ sao ?
view TriÂm's profileview TriÂm's postsview TriÂm's photo
 date: 09-30-02
time: 16:45:10
total posts: 696

yeah Triâm nói đúng, cô đơn trong phòng vắng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng cô đơn bên cạnh người tình lâu lâu được .... ăn cục kẹo nên cũng hông hiu quạnh mấy hihi


view Ω's profileview Ω's posts
 


hảitrình
date: 10-01-02
time: 10:36:22
total posts: 46

Mèn ơi, Half Life hèn gì nói chuyện chết chóc. Đúng rồi đó, nằm trong hòm, hồn lìa khỏi xác dĩ nhiên sẽ nhẹ hơn

Tri Âm, anh nghĩ Tri Âm nói đúng... Cô đơn trong phòng vắng mình có thể mở cửa ra ngoài,... còn cô đơn cạnh người tình mà bỏ đi là có chuyện lớn

Omêga đổi tự do lấy cục kẹo huh? Dễ tính như Omêga là tình nhân Omêga có diễm phúc đó
[BACK TO TOP]view hảitrình's profileview hảitrình's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm