hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » DEAR DIARY
 TOPIC: ..........[TO BOTTOM] 
 


langthang9984
date: 08-28-02
time: 02:09:36
total posts: 3

A smile is all you see
A smile is all you get
You may think you know me
But therés alot more to me than yóull ever learnt
A smile I wear, you think Ím happy
Inside I cry, cry myself to sleep
You may think I live in an angelic world
Fill with nothing but the best
You may think Ím at peace
But peace, Íve never encountered
Ím lucky some may say
Ím fortunate others agree
Happiness surround me
Advantage I wónt take
Sorry to disappoint you
What you see isn't what you always get
view langthang9984's profileview langthang9984's posts
 


mailfish
date: 08-28-02
time: 14:57:49
total posts: 1961

hí lu langthang9984, hông bít có chào langthang9984 chưa, welcome to vm tự nha, đi lang thang này thì dể, đi ra thì khó đó nhen hihi, mời langthang9984 tách trà quế

còn TriÂm, cái smile của fish hơi méo á, có set anything straight được hông hả ?
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


langthang9984
date: 08-29-02
time: 01:55:08
total posts: 3

Hi mailfish, cám ơn chú mailfish đã welcome LT vô VM tự . Mà chú là loại fish nào vậy ?
Mà trà quế đó cháu không dám uống đâu, sợ có thuốc độc lắm ........
Tri Âm: thanks chú cái bài thơ đó nhưng they dónt work all the times......tại vì đâu có ai cười lại mình nếu mình cười chọc quê người khác ?
view langthang9984's profileview langthang9984's posts
 


mailfish
date: 08-29-02
time: 06:36:34
total posts: 1961trùiiiiiiiiiiii chị Loan, hình đó là hình già Trùng Dương, chị Loan post lộn rùi, hình trên mí là hình fish nì, điển hông ? khì khì
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


langthang9984
date: 08-29-02
time: 19:45:10
total posts: 3

hehehe...hình cô L giống chú Fish hơn.....còn hình chú Fish thì cười giống _ _ _ quá .......
Chú Fish thông cảm nha, con không dám kêu chú bằng anh đâu, tại sợ thất lễ
view langthang9984's profileview langthang9984's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm