hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » HELP/FEEDBACK
 TOPIC: Không đọc được sách
 

meomieu
date: 08-16-19
time: 17:49:20
total posts: 1

Tất cả sách chỉ xem được bìa chứ không đọc được trang nào hết, trên desktop lẫn ipad. Xin chỉ dẫn giúp! Tôi có cần phải install app hay software nào không? Xin cám ơn nhiều.
view meomieu's profileview meomieu's posts
 date: 08-17-19
time: 12:31:13
total posts: 700

Xin vào đây đọc hướng dẫn :

https://vietmessenger.com/vmboards/?action=view&catnum=9&topnum=106

https://vietmessenger.com/vmboards/?action=view&catnum=9&topnum=108
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm