hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » GENERAL
 TOPIC: ai ya ya[TO BOTTOM] 
 


BabiPig
date: 04-12-02
time: 11:58:46
total posts: 601

ai ya ya chán quá
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


mailfish
date: 04-12-02
time: 12:17:20
total posts: 1961

BaBi sao rùi ? có chiện gì chán dị ? nói cho mọi người nghe coi

hay là fish nhảy cà tửng làm trò cho BaBi cười nhé
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


BabiPig
date: 04-13-02
time: 16:07:03
total posts: 601

hic hic hic hic người ta chán thiệt đó mà plus suốt ngày feel tired không à ser and @ nói coi có fải là chán hông, chán, sad and feel empty à season nay (Spring) thiet là làm Babi feel terrible á

Còn bị car accident nũa hic hic hic hic chán nghê luôn á ser and @ ơi các người tới CA chơi đi
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


mailfish
date: 04-13-02
time: 16:32:50
total posts: 1961

errr BaBi, just in case you have forgotten, fish is already in Cali, and have been in Cali for quite a few years now

BaBi, I think you have spring fever á, some people just feel down and nostalgic during spring time, just hang in there BaBi, summer is almost here, cheer up OK ?

oh, what happened to your car ?
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


BabiPig
date: 04-13-02
time: 16:50:57
total posts: 601

my car is totally damaged, total lost á hic hic hic hic and I hurt myself too, bruise on my forehead

view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


HyVong
date: 04-14-02
time: 09:44:25
total posts: 263

oh poor dear babipig, hope things will get better after this month
quang trọng là mong car insurance đừng lên
Last summer HV got a speeding ticket and forgot to pay, then bị suspended bằng lái xe ihihiihihi
Hope your forehead will be alright sis
view HyVong's profileview HyVong's postsview HyVong's photo
 


BabiPig
date: 04-15-02
time: 21:43:47
total posts: 601

Thanks HV nhe, Babi is okie rồi and my forehead still bruised but still surviving á HV

Aww HV bi suspended LS hả poor sis á hihihi

view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


BabiPig
date: 04-17-02
time: 16:59:22
total posts: 601

@ wa Cali Babi dẫn @ di guys strip club chỉu hông ?
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


CobraMonk
date: 04-18-02
time: 17:12:14
total posts: 5

haha @ thong minh thiet

view CobraMonk's profileview CobraMonk's posts
 


BabiPig
date: 04-18-02
time: 19:19:42
total posts: 601

@ cái gì mà hông chịu có read carefully hông nè guys strip club đó nhe hmm hông chụi thì thôi Babi ờ nhà ngũ
view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 


BabiPig
date: 04-18-02
time: 19:21:57
total posts: 601

hihih Cobramonk ái thông minh thiêt vẩy có fải là @ thông minh thiệt hông hihihih hay là Babi but theo như Babi nghĩ hả cobramonk còn thông minh hơn

Welcome to Vietmessenger cobramonk hihih have fun in message board with us nhe


view BabiPig's profileview BabiPig's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm