hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » RIDDLES - BRAIN TEASERS
 TOPIC: đố ai...[TO BOTTOM] 
 date: 10-02-02
time: 06:26:24
total posts: 696

1. A barrel of water weighs 20 pounds. What must you add to it to make it weigh 12 pounds?

2. Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

3. What can't be burned in fire, nor drowned in water?

4. What is always before you, yet you can never see it?

5. What is the longest word in the English language?

6. What occurs once in a minute, twice in a moment, but never in an hour?

7. What question can you never answer "yes" to?

8. What has 100 legs but cannot walk?

9. You answer me, although I never ask you questions. What am I?

10. We were four, one was cut and we were five. What are we?


How many can you answer
view Ω's profileview Ω's posts
 


Adie
date: 10-02-02
time: 09:00:05
total posts: 259

1. Holes
2. Ton
3. Ice
4. future / forehead
5. s-mile-s
6. (M) Minute-Moment
7. hihi...câu này hơi khó..."are you asleep?"
8. 50 pairs of pants
9. fone ?
10. bí
view Adie's profileview Adie's posts
 date: 10-02-02
time: 09:35:53
total posts: 696

í tròi, người ta có 10 câu mà adie trả lời đúng hít 9 câu rùi, ác wá

còn câu số 10 đây, ai mua hông ? mại dzô mại dzô
view Ω's profileview Ω's posts
 


hảitrình
date: 10-02-02
time: 13:06:08
total posts: 46

10. is it IV?
IV = 4
V =5
???
view hảitrình's profileview hảitrình's posts
 date: 10-02-02
time: 15:43:02
total posts: 696

đúng gùi haitrỉnh, adie dí hảitr`inh giõi wá

ok đố tiếp nha:

1. một đàn nai hâm hở chạy vaò rừng, anh thợ săn bắn chết một con thì còn bao nhiêu con ?

2. con gì....đầu làng gỏ mõ cuối làng thì fất cờ?


view Ω's profileview Ω's posts
 


loanthao
date: 10-02-02
time: 16:30:20
total posts: 58

Lt trả lời nha, ko biết đúng ko
1. Ko còn con nai nào hết, vì bắn xong 1 con mấy con còn lại bỏ trốn hết rồi
view loanthao's profileview loanthao's posts
 


hảitrình
date: 10-03-02
time: 04:35:56
total posts: 46

LT, còn lại một con nằm chết ngay đó hổng tính sao? hihihihih
view hảitrình's profileview hảitrình's posts
 date: 10-03-02
time: 06:26:40
total posts: 696

hehe câu trả lời của loanthao có lý nhưng rất tiếc là không đúng, mấy con nai còn lại chạy đi nhưng vẫn còn đâu đó trong rừng right ?

loanthao ăn ly kem rùi suy nghĩ lại nha

haitrình à, con nai nằm chết đi chầu ông bà gùi đâu kể đâu hihi, hộ móng ngựa khiên dìa làm thịt há hihihii
view Ω's profileview Ω's posts
 


loanthao
date: 10-03-02
time: 06:55:38
total posts: 58

Vậy thì cũng còn lại 1 đàn nai thôi, vì bạn nói chí có 1 đàn nai chạy vào rừng ko nói rõ số con nên mặc dù chết
mấy con vần còn la 1đàn, đúng ko hi

view loanthao's profileview loanthao's posts
 


Adie
date: 10-03-02
time: 07:24:17
total posts: 259

hehe...adie biết câu trã lời nhưng hong dám nói ra đâu sợ móng ngựa kêu adie ác ....j/k
view Adie's profileview Adie's posts
 


Rainman
date: 10-03-02
time: 14:17:15
total posts: 253

heheh chiêu này cũng còn xài sao ta .....
Mội đàn NAI HĂM hơ = 52 đang nhậu 1 con vậy còn 51 con, rite ống nghe?

Đố típ nha: một đàn gà mà bươi đống rơm, fish rình chôm 1 con còn lại mấy con ??? heheh
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 date: 10-03-02
time: 14:30:09
total posts: 696

còn lại 12 con, khì khì lão thưởng gì hén
view Ω's profileview Ω's posts
 


Rainman
date: 10-03-02
time: 14:59:58
total posts: 253

khekhè trật lất mà đòi thưởng gì trời !!

nói là fish rình thôi chứ chưa chôm được muh heheheh
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 date: 10-03-02
time: 16:04:49
total posts: 696áaaaaaaaaaaaa lão RM ăn gian hihi, con gà chồm được đem bọc đất nướng kỉu "Hồng Thất Công" khơm ngào ngạt, lão cứ ngồi đó rình tự nhiên kekeke
view Ω's profileview Ω's posts
 


Halflife
date: 10-03-02
time: 17:16:57
total posts: 695

hehe
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


Adie
date: 10-08-02
time: 14:27:26
total posts: 259

sao không ai đố hết vậy nè...để adie tiếp nhé

Three people check into a hotel. They pay $30 to the manager and go to their room. The manager finds out that the room rate is $25 and gives $5 to the bellboy to return. On the way to the room the bellboy reasons that $5 would be difficult to share among three people so he pockets $2 and gives $1 to each person. Now each person paid $10 and got back $1. So they paid $9 each, totalling $27. The bellboy has $2, totalling $29. Where is the remaining dollar?
view Adie's profileview Adie's posts
 


Rainman
date: 10-08-02
time: 19:22:08
total posts: 253

chờiiiiiiiiiiiiiii heheh tính dzị củng được huh Adie ??? thua
write software kỉu này chắc bán lúa giống wá heheh it likes MSsoftssssss
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


Halflife
date: 10-08-02
time: 19:54:53
total posts: 695

30-5=25
9x3=27 corrected but not true!
25+3=28
the remain dollor chia cho 3 nguoi là .33 cent(28$chia 3person=9.33) answer is .33 chia đều ra mà
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 


Adie
date: 10-08-02
time: 20:17:36
total posts: 259

hihi..RM, adie cũng hong biết 1 đồng đi đâu á nên mới hỏi bà con tính dùm. RM chịu khó tính dùm coi 1 đồng đi đâu rùi hay là RM đã lấy bỏ túi rùi hong chừng

1/2life, hì hì hì sao lại .33 cents á....rõ là ng*` ta chỉ lấy lại 1 đồng each, chắc 1/2life túng tiền mua beer nên đã lấy đi dùng rồi chứ gì hihihi....j/k 1/2life lí luận hong đúng nhưng cách thứ 3 của 1/2life đúng đó
view Adie's profileview Adie's posts
 


Halflife
date: 10-08-02
time: 20:41:05
total posts: 695

Aaahhhh hong đúng hỏ ;D ....ái za..vậy là Adie bỏ túi rùi kaka.. đúng hong á
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 PAGE  [1]  2  3  
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm