hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Dao cạo ....!!
 


Mộngdưới hoa
date: 06-08-02
time: 13:16:40
total posts: 126

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi,
Chỉ ngại vì trong túi hỏng có xu


view Mộngdưới hoa's profileview Mộngdưới hoa's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm