hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: chỉ có ba lần thôi...[TO BOTTOM] 
 


con cò
date: 01-10-02
time: 19:28:43
total posts: 86

Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều lần. Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:

- Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".

Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"

- Sao không trả lời đi còn cười gì?

- "khi... khi"

- ...!!!

- "khi... khi"

- Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bàị Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!

view con cò's profileview con cò's posts
 


virginity
date: 04-05-02
time: 22:22:43
total posts: 94

ủa, ma cái Hi Hi là cái gì dzây????????
view virginity's profileview virginity's postsview virginity's photo
 


mailfish
date: 04-05-02
time: 23:49:19
total posts: 1961


view mailfish's profileview mailfish's posts
 


Rainman
date: 04-06-02
time: 15:50:13
total posts: 253

khi...khi...

Thế con cò thì mí lần ???
view Rainman's profileview Rainman's postsview Rainman's photo
 


virginity
date: 04-06-02
time: 17:58:18
total posts: 94

hey, explain...I am bị dốt bẩm sinh...
view virginity's profileview virginity's postsview virginity's photo
 


con cò
date: 04-07-02
time: 01:32:03
total posts: 86

khi... khi... trời chỉ cho con cò chân cao cổ dài thôi... còn cái đó thì... khi... khi
[BACK TO TOP]view con cò's profileview con cò's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm