hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Nhện Độc[TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 02-24-06
time: 10:52:33
total posts: 1887Loại nhên nầy độc lắm, bà con trong chùa VM nầy phải luôn luôn né tránh nha, nhện nầy của Fish nuôi á
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 02-24-06
time: 12:37:25
total posts: 1961

fish nuôi loại nhện thường thôi, Thường Sơn mượn về làm bùa phép gì đó cho nó ra thế này nè, Thường Sơn chơi đả chưa ? trả lại cho fish heh heh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 05-15-06
time: 15:13:47
total posts: 1887

Thì trả rồi nè, Fish muốn làm gì thì làm đi
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


DaLanHuong
date: 05-15-06
time: 20:06:15
total posts: 159

Nhện nầy có lắm chân tay,
Fish mà lớ quớ, vào ngay bụng nàng ...

Hè... hè ...!!!
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


mailfish
date: 05-16-06
time: 05:21:52
total posts: 1961

Lan Hương nói chuyện quê chưa
Fish mặc áo mưa sao vô bụng nàng ?

hihiihihi
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


DaLanHuong
date: 05-17-06
time: 19:22:26
total posts: 159

Lan Hương nói chuyện quê chưa
Fish mặc áo mưa sao vô bụng nàng ?

Áo mưa thủng, làm sao che chở ?
Chàng Fish già, giờ ở trong lu .
Than trờii trách đất hu hu...
Nhìn quanh nhìn quất, chim k... mất rồi !!!

Hí.hí.hi....
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


mailfish
date: 05-21-06
time: 10:45:13
total posts: 1961

cá trong lu làm gì có cu mà mất đây

DaLanHuong có nhìn lộn c...................á hông á hihihi hahaha
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


DaLanHuong
date: 05-21-06
time: 12:06:02
total posts: 159

cá trong lu làm gì có cu mà mất đây

Hì... hì... !!! Vậy là Fish tự khai ra, chứ không có ai tra khảo đâu đấy nhé !
[BACK TO TOP]view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm