hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: tenis girl[TO BOTTOM] 
 


mailfish
date: 03-31-05
time: 07:01:59
total posts: 1961


Con gái chơi te nít khổ quá nhỉ After the movie loads right click and "Save As" if you want to download... or click here http://vietmessenger.com/vmboards/tenisgirl.wmv
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 03-31-05
time: 11:27:36
total posts: 1887

Cho Thường Sơn vô sân để nhặt banh thì Fish thất nghiệp đó
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 03-31-05
time: 12:06:24
total posts: 1961

lẻ dỉ nhiên, fish có chân đâu mà chạy hehehdeheh
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 03-31-05
time: 12:18:24
total posts: 1887

Fish đâu cần chạy, chỉ chờ banh (loại cereals 2 quả) bay tới là đớp liền, chỉ có Thường Sơn là cực khổ là phải chạy đi nhặt banh tứ phía .... Khổ thay
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 04-04-05
time: 07:14:44
total posts: 1961

heh Thường Sơn, loại banh này mà đè là ngột thở chết mất tiêu đớp không kịp
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


ThườngSơn
date: 04-04-05
time: 09:06:32
total posts: 1887

Từ từ rồi đớp chứ Fish, trước tiên Fish phải dùng vi dùng kỳ, chà vuốt cho tròn, rồi Fish đớp một cái là no liền
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm