hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: So Sánh![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 04-08-04
time: 17:15:42
total posts: 1886Cái nào lớn ??!!
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


halflife
date: 04-08-04
time: 19:02:34
total posts: 695

haha cái nào lớn thì hỏi mí cô á hehe hết ý
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 date: 04-09-04
time: 04:25:56
total posts: 696

hahaha mí cô đâu thèm súng đại bát bự mí cô chỉ chảy nước dải khi thấy bóp tiền lớn thui hihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 


ThườngSơn
date: 04-09-04
time: 11:15:36
total posts: 1886

Waa ! Sao Ω kinh nghiệm quá vậy ?? Mà có đúng như lời Ω nói không dzị ??
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


DaLanHuong
date: 04-09-04
time: 15:57:29
total posts: 159

Đúng vây, đại bác bự mà "Tịt ngòi" thì còn mần ăn cái gì được? Chỉ có cái bóp lớn "Nhiều nhiều xiền" là em chịu hà.... Hi...hi...
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


ThườngSơn
date: 04-10-04
time: 05:48:11
total posts: 1886

Sao ai cũng ham bóp lớn hết vậy ??
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


mailfish
date: 04-10-04
time: 07:56:56
total posts: 1961Thường Sơn còn thắc mắc hả ?
view mailfish's profileview mailfish's posts
 


tuyettrinhtran
date: 04-10-04
time: 09:37:36
total posts: 0


view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


ThườngSơn
date: 04-10-04
time: 13:59:57
total posts: 1886TS gửi cho Fish, để Fish tặng cho TT nhe
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


tuyettrinhtran
date: 04-10-04
time: 14:21:43
total posts: 0

. Á trùi ... Thường sơn ! ....sao lại tặng cho TT hả ? . TTR khóc cho điếc tai TS luôn à....híc híc hic........huuuuuuuuuuuuuuu .
view tuyettrinhtran's profileview tuyettrinhtran's posts
 


DaLanHuong
date: 04-10-04
time: 17:03:02
total posts: 159

TS ui,... Đúng là tốt dây, xấu củ... không sai mà...!!!
view DaLanHuong's profileview DaLanHuong's posts
 


ThườngSơn
date: 04-12-04
time: 11:57:25
total posts: 1886

Vậy theo DLH thì phải như thế nào mới tốt củ huh?
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


halflife
date: 04-12-04
time: 15:52:43
total posts: 695

Nghe nói có thuốc bổ đó ..tên nà "Viagra"
view halflife's profileview halflife's postsview halflife's photo
 date: 04-12-04
time: 17:02:10
total posts: 696

hahah cần gì tốt củ, móc ví đưa $100 mắt cô ả sáng liền hihihi
view Ω's profileview Ω's posts
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm