hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: Đáng đời !![TO BOTTOM] 
 


ThườngSơn
date: 04-25-03
time: 16:49:40
total posts: 1887
view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 


bichngan
date: 04-26-03
time: 16:23:53
total posts: 321

Sao mà đáng đời hả TS, ngta tốt bụng giúp cho nhìn thấy ánh mặt trời mà cám ớn bằng cách đó ha ?
view bichngan's profileview bichngan's posts
 


ThườngSơn
date: 04-26-03
time: 23:29:16
total posts: 1887

Hihihi Tại cái trứng nó hổng có nhờ đập ra, or cầm cái muổng mà đập chắc là muốn ăn đó hihhihihi
[BACK TO TOP]view ThườngSơn's profileview ThườngSơn's postsview ThườngSơn's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm