hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
message boards - diễn đàn » CATEGORIES » JOKES - FUNNY PICTURES
 TOPIC: thầy chùa khơm :)
 date: 11-29-02
time: 14:54:06
total posts: 701

Trên một chuyến tàu, có một tên buôn lậu nước hoa cho phụ nữ và một nhà sư ngồi cùng toa. Chợt có cảnh sát kinh tế lên kiểm tra hàng lậu. Tên buôn lậu năn nỉ nhà sư: "Thầy là người tu hành người ta không khám đâu, xin giấu hộ con lọ xịt nước hoa này vào thắt lưng với!". Vì thương người nên nhà sư đã đồng ý. Người cảnh sát khám đồ tất cả mọi người, cuối cùng anh ta hỏi nhà sư: "Có gì lậu không?". Vốn tính thật thà, nên nhà sư trả lời: "Bên trên thắt lưng thì không có gì. Nhưng dưới thắt lưng một chút có một vật dài gần 20 phân, hơi cứng, mà phụ nữ rất thích!".


view Ω's profileview Ω's posts
 


Halflife
date: 11-29-02
time: 15:01:48
total posts: 695

Haha..thầy chùa có bị khám hong...thiên tai thiên tai
view Halflife's profileview Halflife's postsview Halflife's photo
 
 
 
Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

  Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm