CLOSE
Add to Favotite List

  VĂN HỌC

 • Văn Thi Sĩ Tiền Chiến

  Văn Thi Sĩ Tiền Chiến
  Nguyễn Vỹ
  KHAI TRÍ xuất bản 1970

  Phi Hư Cấu Văn Học VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 3 VIEWS 5771

  Tác phẩm này không phải là một Văn học Sử, cũng không phải một công trình khảo luận.
  Đây là chứng dẫn một thời đại, của một người đã bước trong lịch trình hăng say của Thế hệ Văn học Cận kim, đã lăn lốc hằng ngày với các bạn đồng hành. Nó đã sống, đã thấy, đã căm xúc giữa một thế giới mới đột nhiên xuất hiện từ một thế giới cũ. Nó đã chia xẻ những vinh nhục của số kiếp con nhà văn.
  Tiếng súng đại bác lần đầu tiên nổ dưới vòm trời Âu làm rung chuyển địa cầu, hai mươi mốt năm sau Đệ nhất Thế chiến, đã làm sụp đổ tất cả kiến trúc đồ sộ những mong manh của Đô hộ Pháp trên Đất Nước thiêng liêng cua Tổ quốc. Chỉ độc nhất còn lại Văn hóa.

 • Việt Nam Văn Phạm

  Việt Nam Văn Phạm
  Trần Trọng Kim
   

  Phi Hư Cấu Văn Học VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 18 VIEWS 1433

  Người Việt nam từ xưa đến vài ba mươi năm về trước đây có một thứ tiếng dùng để nói vìa một thứ chữ dùng để viết.
  Thứ chữ ấy để riêng cho những người đi học, tập viết, tập đọc, tập làm văn thơ, hoặc thư từ v. v... gọi là chữ nho, nghĩa là một thứ chữ dùng để học đạo nho và để xem sách vở của thánhhiền đời trước. Vì chữ nho phổ thông khắp cả Á đông, nhất là những nước theo văn hóa của nho giáo như Tàu, Cao ly, Nhật bản và Việt nam, cho nên người Việt nam tuy không nói được tiếng những nước ấy, nhưng vẫn xem dược các sách vở viết bằng chữ nho.

TO TOP
SEARCH