CLOSE
Add to Favotite List

  Vercors

 • Niềm Im Lặng Của Biển Cả

  Niềm Im Lặng Của Biển Cả
  Vercors - Trần Phong Giao dịch
   

  Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

  CHAPTERS 3 VIEWS 735

  Dọn đường là một cuộc biểu dương lực lượng quân sự lớn. Trước hết 1à hai tên lí­nh cà quỷnh, cả hai tóc đều hung vàng, một tên thì ưỡn ẹo và gầy gò, tên kia thì vuông vắn, với những bàn tay của phu đào đá. Chúng ngắm nhìn ngôi nhà, mà không vào. Mãi sau mới có một người hạ sĩ quan tới. Tên lí­nh ưởn ẹo theo sau. Họ nói với tôi, bằng một thứ tiếng mà họ cho là tiếng Pháp. Tôi chẳng hiểu một tiếng nào cả. Tuy vậ­y tôi vẫn ch cho họ những căn phòng bỏ trống. Họ tỏ vẻ hài lòng.
  Sáng hôm sau, một xe hơi mui xậ­p nhà binh, màu xa;m và to tướng, chạy vào trong vườn. Người tài xế, và một chú lí­nh trẻ mảnh khảnh, tóc hung và tươi cười, khuân từ trong xe ra hai cái thùng và một bành lớn bọc bằng vải xám. Họ khiêng tất cả lên căn phòng rộng nhất trong nhà.

TO TOP
SEARCH