CLOSE
Add to Favotite List

  Rechung

 • Milarepa, Con Người Siêu Việt

  Milarepa, Con Người Siêu Việt
  Rechung - Đỗ Đình Đồng dịch
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 14 VIEWS 2289

  “Milarepa, Con Người Siêu Việt” là bản dịch tiếng Việt do chúng tôi thực hiện vào năm 1970 và được nhà xuất bản Nguồn Sáng ấn hành tại Sài gòn vào năm 1971, đã được chúng tôi hiệu đí­nh trong ấn bản điện tử­ này.
  Bản dịch này chúng tôi thực hiện theo nguyên văn tiếng Anh “The Life of Milarepa, Tibet’s Great Yogi,” do Lobzang Jivaka cô đọng và phóng tác vào năm 1962, được J. L. Cranmer-Bying M.C. hiệu đí­nh và cho in trong loạt sách The Wisdom of the East, dựa theo bản dịch tiếng Anh, “Tibet’s Great Yogi, Milarepa,” của cố Lạt-ma Kazi Dawa-Samdup từ nguyên tác Tây tạng, “Mila Khabum,” và được Tiến sĩ W. Y. Evans-Wentz hiệu đí­nh khi cho nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành đầu tiên vào năm 1928, tại Luân-đôn, Anh quốc.
  Frederick, đầu Thu 2012
  Đỗ Đình Đồng

TO TOP
SEARCH