CLOSE
Add to Favotite List

  Chateaubriand

 • Duyên Phận Lỡ Làng

  Duyên Phận Lỡ Làng
  Chateaubriand
   

  Truyện Dịch

  CHAPTERS 7 READ 7375

  Thuở xưa, nước Pháp đã từng phen làm chủ một dãy lãnh thổ mênh mông bát ngát ở phía bắc Châu Mỹ chạy dài từ Labrador tới Florides và từ các vùng bờ bãi của Đại Tây Dương tới những hồ nước hẻo lánh thuộc miền cao nguyên Gia Nã Đại.
  Bắt nguồn từ khu vực núi non nói trên, bốn Đại trường giang đã phân xẻ dãy đất bao la thành nhiều mảnh: - Giòng sông Saint-Laurent hun hút biến dạng về hướng đông, hội nhập vào lòng vịnh mang cùng tên gọi gióng Tây giang cuồn cuộn; tuôn đồ vạn ngàn con nước tới những vùng biển cả xa lạ, giòng Bourbon hối hả chạy từ Nam sang Bắc rót vào tiểu vịnh Hudson và giòng Meschacebé 1 lao mình từ Bắc xuống Nam, tiến tới vịnh Mễ Tây Cơ.

TO TOP
SEARCH