vietmessenger.com


Keng

Đôi Mắt Không Còn Ướt Nước

MỤC LỤC

Rồi cuộc tình cũng theo mưa đi
Hợp đồng yêu
Anh đừng giống ngày xưa của em!
Sóng và lặng
Tự nhiên em muốn chia tay
Teddies
Nếu em có thai
Đôi mắt không còn ướt nước
Thư tình cho những người không đến được với nhau
Vòng quay
Khách sạn Mặt Trời
Ngày đã mất