hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
vm comics - truyện tranh » Yao-Hsing Au » Ô Long Viện
Iznogoud 1 - Những Âm Mưu Của Iznogoud
Iznogoud 1 - Những Âm Mưu Của Iznogoud
Color, 42 pages, read 26533 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 1 - Pháp Sư Gọi Bưởi
Thần Đồng Đất Việt 1 - Pháp Sư Gọi Bưởi
Black/White, 73 pages, read 20266 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 1 - Thầy Giỏi Trò Tài
Ô Long Viện Tập 1 - Thầy Giỏi Trò Tài
color, 119 pages, read 9636 times
[ READ ]
Iznogoud 2 - Đại Tể Tướng Iznogoud
Iznogoud 2 - Đại Tể Tướng Iznogoud
Color, 42 pages, read 16697 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 2 - Trí Nhớ Siêu Phàm
Thần Đồng Đất Việt 2 - Trí Nhớ Siêu Phàm
Black/White, 71 pages, read 17356 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 2 - Anh Em Nhà Ngốc
Ô Long Viện Tập 2 - Anh Em Nhà Ngốc
color, 119 pages, read 6548 times
[ READ ]
Iznogoud 3 - Iznogoud Và Những Chuyến Nghỉ Hè Của Quốc Vương
Iznogoud 3 - Iznogoud Và Những Chuyến Nghỉ Hè Của Quốc Vương
Color, 42 pages, read 15322 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 3 - Voi Đất Biết Đi
Thần Đồng Đất Việt 3 - Voi Đất Biết Đi
Black/White, 71 pages, read 12426 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 3 - Hoa Đà Tóc Vàng
Ô Long Viện Tập 3 - Hoa Đà Tóc Vàng
color, 117 pages, read 6337 times
[ READ ]
Iznogoud 4 - Iznogoud Gả Tể Tướng Đê Tiện
Iznogoud 4 - Iznogoud Gả Tể Tướng Đê Tiện
Color, 46 pages, read 15771 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 4 - Thánh Chỉ Bằng Đá
Thần Đồng Đất Việt 4 - Thánh Chỉ Bằng Đá
Black/White, 69 pages, read 11171 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 4 - Lầm Đường Lạc Lối
Ô Long Viện Tập 4 - Lầm Đường Lạc Lối
color, 119 pages, read 6027 times
[ READ ]
Iznogoud 5 - Những Ngôi Sao Cho Iznogoud
Iznogoud 5 - Những Ngôi Sao Cho Iznogoud
Color, 42 pages, read 16098 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 5 - Dấu Tay Xóa Nợ
Thần Đồng Đất Việt 5 - Dấu Tay Xóa Nợ
Black/White, 71 pages, read 11320 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 5 - Nữ Tướng Hoa Mộc Lan
Ô Long Viện Tập 5 - Nữ Tướng Hoa Mộc Lan
color, 119 pages, read 7617 times
[ READ ]
Iznogoud 6 - Iznogoud Và Chiếc Máy Tính Thần Kỳ
Iznogoud 6 - Iznogoud Và Chiếc Máy Tính Thần Kỳ
Color, 42 pages, read 14364 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 6 - Hạ Gục Thầy Đồ
Thần Đồng Đất Việt 6 - Hạ Gục Thầy Đồ
Black/White, 71 pages, read 10304 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 6 - Lucky Baby
Ô Long Viện Tập 6 - Lucky Baby
color, 119 pages, read 5680 times
[ READ ]
Iznogoud 7 - Củ Cà Rốt Cho Iznogoud
Iznogoud 7 - Củ Cà Rốt Cho Iznogoud
Color, 42 pages, read 13423 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 7 - Trừng Trị Gian Thươnng
Thần Đồng Đất Việt 7 - Trừng Trị Gian Thươnng
Black/White, 71 pages, read 9792 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 7 - Olim Pig
Ô Long Viện Tập 7 - Olim Pig
color, 119 pages, read 5782 times
[ READ ]
Iznogoud 8 - Iznogoud Và Ngày Của Những gả Điên
Iznogoud 8 - Iznogoud Và Ngày Của Những gả Điên
Color, 46 pages, read 15768 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 8 - Món Ăn Thượng Phúc
Thần Đồng Đất Việt 8 - Món Ăn Thượng Phúc
Black/White, 71 pages, read 10975 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 8 - Uyên Ương Bong Bóng
Ô Long Viện Tập 8 - Uyên Ương Bong Bóng
color, 119 pages, read 7469 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 9 - Thầy Đồ Mắc Nạn
Thần Đồng Đất Việt 9 - Thầy Đồ Mắc Nạn
Black/White, 71 pages, read 9068 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 9 - Trạng Nguyên Nhí
Ô Long Viện Tập 9 - Trạng Nguyên Nhí
color, 119 pages, read 6472 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 10 - Thắng
Thần Đồng Đất Việt 10 - Thắng "Đại Lực Sĩ"
Black/White, 71 pages, read 9545 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 10 - Đấu Với Hàng Lậu
Ô Long Viện Tập 10 - Đấu Với Hàng Lậu
color, 119 pages, read 4834 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 11 - Đồng Tiền Hạnh Phúc
Thần Đồng Đất Việt 11 - Đồng Tiền Hạnh Phúc
Black/White, 71 pages, read 9273 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 11 - Mực Và Quyền Vương
Ô Long Viện Tập 11 - Mực Và Quyền Vương
color, 117 pages, read 4208 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 12 - Bạn Gái Bá Hộ
Thần Đồng Đất Việt 12 - Bạn Gái Bá Hộ
Black/White, 71 pages, read 12528 times
[ READ ]
Ô Long Viện Tập 12 - Hoa Đào Mười Tám
Ô Long Viện Tập 12 - Hoa Đào Mười Tám
color, 119 pages, read 6012 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 13 - Lớp Học Hà Tiện
Thần Đồng Đất Việt 13 - Lớp Học Hà Tiện
Black/White, 70 pages, read 14412 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 14 - Sư Ông Mắc Lỡm
Thần Đồng Đất Việt 14 - Sư Ông Mắc Lỡm
Black/White, 70 pages, read 8589 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 15 - Vô Địch Chọi Trâu
Thần Đồng Đất Việt 15 - Vô Địch Chọi Trâu
Black/White, 71 pages, read 10822 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 16 - Súc Vật Nổi Loạn
Thần Đồng Đất Việt 16 - Súc Vật Nổi Loạn
Black/White, 71 pages, read 10858 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 17 - Trận Chiến Gia Tài
Thần Đồng Đất Việt 17 - Trận Chiến Gia Tài
Black/White, 71 pages, read 10170 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 18 - Hết Đời Lang Băm
Thần Đồng Đất Việt 18 - Hết Đời Lang Băm
Black/White, 71 pages, read 8662 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 19  - Hồn Ma Ăn Trộm
Thần Đồng Đất Việt 19 - Hồn Ma Ăn Trộm
Black/White, 71 pages, read 9966 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 20 - Anh Hùng Vớt Pháo
Thần Đồng Đất Việt 20 - Anh Hùng Vớt Pháo
Black/White, 71 pages, read 9409 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 21 - Bài Thi Kì Quái
Thần Đồng Đất Việt 21 - Bài Thi Kì Quái
Black/White, 71 pages, read 10763 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 22 - Gánh Hát Xui Xẻo
Thần Đồng Đất Việt 22 - Gánh Hát Xui Xẻo
Black/White, 70 pages, read 7179 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 23 - Trái tim
Thần Đồng Đất Việt 23 - Trái tim "Sửu ẹo"
Black/White, 59 pages, read 10558 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 24 - Bài toán lộ phí
Thần Đồng Đất Việt 24 - Bài toán lộ phí
Black/White, 71 pages, read 9249 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 25 - Náo loạn Kinh Thành
Thần Đồng Đất Việt 25 - Náo loạn Kinh Thành
Black/White, 141 pages, read 19977 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 26 - Bột nếp vạch tội
Thần Đồng Đất Việt 26 - Bột nếp vạch tội
Black/White, 91 pages, read 11045 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 27 - Món quà roi mây
Thần Đồng Đất Việt 27 - Món quà roi mây
Black/White, 91 pages, read 10124 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 28 - Bí mật bong bóng
Thần Đồng Đất Việt 28 - Bí mật bong bóng
Black/White, 91 pages, read 10703 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 29 - Mưu sát Tào Phi
Thần Đồng Đất Việt 29 - Mưu sát Tào Phi
Black/White, 91 pages, read 10317 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 30 - Trò xiếc kinh hoàng
Thần Đồng Đất Việt 30 - Trò xiếc kinh hoàng
Black/White, 91 pages, read 10919 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 31 - Cây đa nhân chứng
Thần Đồng Đất Việt 31 - Cây đa nhân chứng
Black/White, 91 pages, read 10176 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 32 - Nỗi oan Xã Bạc
Thần Đồng Đất Việt 32 - Nỗi oan Xã Bạc
Black/White, 91 pages, read 7882 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 33 - Chiếc bánh tai họa
Thần Đồng Đất Việt 33 - Chiếc bánh tai họa
Black/White, 91 pages, read 9731 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 34 - Dê đực có chửa
Thần Đồng Đất Việt 34 - Dê đực có chửa
Black/White, 91 pages, read 9532 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 35 - Hạt gạo khổng lồ
Thần Đồng Đất Việt 35 - Hạt gạo khổng lồ
Black/White, 91 pages, read 14443 times
[ READ ]
Thần Đồng Đất Việt 36 - Sợi bấc ma thuật
Thần Đồng Đất Việt 36 - Sợi bấc ma thuật
Black/White, 91 pages, read 12919 times
[ READ ]


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free
  Copyright © 2002-2019 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm