hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Thương Thiên Bạch Hạc » Vũ Thần[16777215] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.5/7 - 318 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Thương Thiên Bạch Hạc  Vũ Thần


  MỤC LỤC   Quyển 1: Hà Vị Thiên Tài?

    1. Hạ Gia Lục Tử
    2. Hồ Trung Kỳ Ngộ
    3. Thần Luyện Phong Ba
    4. Phỉ Dĩ Sở Tư Đích Tốc Độ Tu Luyện
    5. Đột Phá Đệ Lục Tầng
    6. Hồ Hùng
    7. Hồ Hùng (2)
    8. Chính Thính Vãn Thiện
    9. Tàng Thư Các
    10. Kim Thủy Chiến Kỹ
    11. Chiến Kỹ Điên Phong?
    12. Phụ Thân Phản Gia
    13. Lục Tằng Bích Chướng
    14. Nhận Bì Thuật
    15. Đệ Thất Tầng
    16. Thông Tập Phạm
    17. Tùng Lâm Chi Ngộ
    18. Đệ Nhất Thứ Bác Sát
    19. Tử Nhân Tài
    20. Từ Gia Bảo
    21. Thuận Lợi Phản Gia
    22. Từ Gia Bảo
    23. Từ Gia Bảo (2)
    24. Niên Sơ Giác Kỹ
    25. Thủy Hỏa Tương Khắc
    26. Thủy Kim Công Pháp
    27. Chiến Nhi Thắng Chi
    28. Tọa Vị Biến Hóa
    29. Tiên Thiên Chiến Kỹ
    30. Thực Thoại Thực Thuyết
    31. Đố Kỵ Chi Tâm
    32. Bát Tầng Điên Phong
    33. Tấn Thăng Đệ Cửu Tầng
    34. Đại Thọ Trình Gia
    35. Huyền Thành
    36. Lôi Đài
    37. Kỹ Soa Nhất Trù
    38. Không Trung Phi Nhân
    39. Ngờ Vực Vô Căn Cứ
    40. Hạ Thọ
    41. Thọ Yến
    42. Âm Thầm Giao Dịch
    43. Truy Sát
    44. Thiên Niên Huyết Sâm
    45. Từ Gia Kỳ Công
    46. Ngoại Lại Cường Hào
    47. Hoàng Tước Tại Hậu
    48. Sai Trắc
    49. Liên Nhân
    50. Phát Hiện Ngoài Ý Muốn
    51. Linh Thú
    52. Cự Mãng Phản Hệ
    53. Tiên Thiên Dương Oai
    54. Truyền Đao
    55. Trình Gia Cầu Viện
    56. Hiểu Lầm
    57. Bao Vây Tiêu Diệt
    58. Báo Thù
    59. Cửu Tầng Đỉnh Phong
    60. Trạng Thái Thần Kỳ
    61. Thập Tầng Đỉnh Cao
    62. Kim Có Thể Sinh Thủy
    63. Du Ngoạn
    64. Từ Gia Trấn
    65. Thực Khách
    66. Nội Bào
    67. Đạp Phá Thiết Hài Vô Mịch Xử
    68. Đắt Lai Toàn Bất Phí Công Phu
    69. Khô Mộc Công
    70. Tứ Đại Công Pháp
    71. Đón Dâu
    72. Nghênh Thân Lôi Đài
    73. Lâm Gia Khiêu Chiến
    74. Cửu Tầng Chi Chiến
    75. Phục Địa Ấn
    76. Kim Hệ Tinh Túy
    77. Học Trộm
    78. Hạ Vị Thiên Tài


  Quyển 2: Thiên Tài Dương Danh

    1. Tiên Thiên Thủ ấn
    2. Tiên Thiên Đối Hãn
    3. Ước Định
    4. Tàng Châm Ấn
    5. Chiêu Lãm
    6. Uyển Cự
    7. Kim Đan
    8. Thập Tầng Đỉnh Phong
    9. Khốn Nhiễu
    10. Thư Khố
    11. Tinh Khí Thần
    12. Rời Nhà Đi Du Lịch
    13. Tái Vào Rừng Già
    14. Hỏa Ô Tạ Gia
    15. Trường Tí Hạc
    16. Quyền Ý Đao Pháp
    17. Phong Cuồng Đao Pháp
    18. Hồi Viên
    19. Vô Tương Quả
    20. Luyện Đan Thuật
    21. Sao Lục Đan Phương
    22. Trường Sinh Công Pháp
    23. Tiên Thiên Cảnh Giới
    24. Hỏa Ô Hoàng Thất
    25. Tiên Thiên Chân Khí
    26. Đình Thế Quang
    27. Dược Thư Hoà Luyện Đao
    28. Lộ Đồ
    29. Phản Gia
    30. Tân Xuân Lai Tín
    31. Bảo Mã Lương Câu
    32. Tuyển Trạch
    33. Huynh Đệ Phản Mục
    34. Mạc Kim
    35. Chuyện Vui Ngoài Ý Muốn
    36. Lực Đại Vô Cùng
    37. Trọng Hiện Phong Thải
    38. Khiêu Chiến
    39. Tí Oản
    40. Đêm Tối
    41. Ý Đồ Đen Tối
    42. Ngộ Đạo
    43. Huyết Đồ Phu
    44. Tiên Thiên Đao Mang
    45. Lữ Tân Văn
    46. Lần Đầu Giao Phong
    47. Tinh Lực Vô Cùng
    48. Hộ Tí Đạo Cụ
    49. Tiên Thiên Chi Chiến
    50. Ý Ngoại Phát Hiện
    51. Tiên Thiên Kim Đan
    52. Ách Sát
    53. Nỗi Khổ Của Đại Ca
    54. Viên Gia Nữ Tử
    55. Hậu Lễ
    56. Dạ Thoại
    57. Tin Dữ
    58. Phá Bại Huyện Thành
    59. Thanh Thần
    60. Nhất Đao Chi Uy
    61. Lão Hồ Cấp Trí
    62. Sau Trận Đại Chiến
    63. Phân Gia
    64. Yêu Cầu Của Hoàng Thất
    65. Quá Vãng Vân Yên
    66. Bảo Khí Đại Khảm Đao
    67. Thượng Lộ
    68. Đại Đạo Bôn Mã
    69. Thủy Huyễn Cận
    70. Ngũ Đại Thủ ấn
    71. Quốc Yến
    72. Cơ Hội
    73. Dạ Văn
    74. Trách Nhiệm
    75. Chiến
    76. Bách Tán Thiên
    77. Uyển Cự
    78. Phượng Lai Tường
    79. Tranh Sơn Thủy
    80. Độc Tâm
    81. Ngụy Trang
    82. Rời Kinh
    83. Hạnh Vận
    84. Song Đầu Quái Thú
    85. Đấu Chí
    86. Dị Bảo
    87. Thạch Bạch
    88. Ngũ Bách Linh Thú
    89. Sơn Môn
    90. Tương Phùng


  Quyển 3: Tây Bắc Chi Quyển

    1. Sư Phụ
    2. Trọng Phản Môn Tường
    3. Động Phủ
    4. Ích Cốc Đan
    5. Sơ Thứ Luyện Đan
    6. Hỏa, Mộc Song Hệ Tiên Thiên Công Pháp
    7. Thái Thượng Trưởng Lão
    8. Thanh Hoàng Bất Tiếp
    9. Giao Thủ
    10. Tiên Thiên Nhất Đường Thiên
    11. Nhìn Không Thấu
    12. Con Đường Của Mình
    13. Đan Thành
    14. Lựa Chọn
    15. Kiếp Trì
    16. Oán Khí
    17. Thụ Thương Quy Lai
    18. Kỷ Lý Cô Lỗ
    19. Bạch Thạch Diệu Dụng
    20. Tây Phương Cường Giả
    21. Vạn Niên Băng Tủy
    22. Long Trọng Trở Về
    23. Tương Sinh Mật Pháp
    24. Lục Chánh Nghi
    25. Rời Núi
    25. Địa Vị
    27. Quyết Định
    28. Tái Kiến Thủy Huyễn Cận
    29. Cường Giả Giao Dịch
    30. Gặp Gỡ Bất Ngờ
    31. Một Đối Sáu
    32. Tiểu Liên Minh
    33. Đồ Phiên, Đệ Nhất Nhân Bách Tán Thiên
    34. Nhị Cường Tương Kiến
    35. Xông Tới
    36. Gia Tín
    37. Tiên Ngân
    38. Phá Cửa
    39. Uy Phong Bát Diện
    40. Thề Không Bỏ Qua
    41. 41 Bang Thủ
    42. Bách Tán Thiên Chi Điên Phong Đối Quyết
    43. Sinh Tử Một Đường Ta Thành Nhất Đường Thiên
    44. Lập Uy
    45. Bắc Cương Chi Hổ
    46. Kiếm Băng
    47. Khủng Bố Thụ Đao
    48. Oanh Động
    49. Đại Sư Giao Dịch Hội
    50. Hai Kiện Vật Phẩm
    51. Điều Kiện
    52. Nghênh Đón
    53. Tạ Gia Tiên Thiên
    54. Môn Đồ Cuối Cùng
    55. Tư Mã Âm
    56. Phong Đích Chân Đế
    57. Siêu Cấp Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
    58. Động Phủ
    59. Thủ Vệ
    60. Không Phải Người
    61. Đá Sinh Lực
    62. Căn Phòng Lạnh
    63. Băng Dịch
    64. Đánh Thuê
    65. Phản Hồi Khai Vanh
    66. Nhất Quyền Lập Uy
    67. Tân Nhậm Thái Thượng Trưởng Lão
    68. Tam Hoa Chi Thuyết
    69. Người Ẩn Thế
    70. Không Mặt Mũi
    71. Nhất Mạch Tương Thừa Đích Tam Hệ Đồng Tu
    72. Hưng Chi Sở Chí
    73. Quân Đội
    74. Chúng Nhân Đích Tuyển Trạch
    75. Thiên La...Hạ Nhất Minh
    76. Long Trọng Trở Về
    77. Thâm Sơn Đồ Đằng


  Quyển 4: Thâm Sơn Đồ Đằng

    1. Truyền Thừa Chi Đạo
    2. Đồ Đằng Nhất Tộc
    3. Mây Đen
    4. Hạ Nhất Minh Thổ Tức
    5. Mê Hồn Thuật
    6. Đồ Đằng Trong Bảo Khố
    7. Ăn Miếng Trả Miếng
    8. Tăng Viện
    9. Hội Tụ Một Nơi
    10. Đánh Lén
    11. Lang Trận
    12. Hồng Lang Bì Giáp
    13. Một Chiêu Cực Mạnh Va Chạm
    14. Bách Linh Bát Với Hồng Lang Vương
    15. Nguy Cơ
    16. Xà Nho
    17. Rút Lui
    18. Khai Sơn Thức Thứ Hai Mươi Hai
    19. Ngưng Luyện Phong Chi Hoa
    20. Giá Trị
    21. Phong Hài Cùng Xoa Kiếm
    22. Dạ Tập
    23. Ma Tý
    24. Phân Tán
    25. Đại Đao Chém Đầu Quỷ
    26. Ngũ Hành Hợp Nhất, Đao Trảm Xà Nho
    27. Băng Thiên Tuyết Địa
    28. Chỉ Thừa Lại Mình Ngươi
    29. Vạn Lý Truy Sát
    30. Tám Trăm Dặm Núi Lửa
    31. Hỏa Động
    32. Khai Sơn Phá Hỏa Trụ
    33. Phong Hỏa
    34. Dung Hợp Chi Hoa
    35. Siêu Cấp Vũ Khí Biến ảo
    36. Nhẹ Nhàng Chém Giết
    37. Trở Về Hoành Sơn
    38. Luận Bàn Vũ Kỹ
    39. Tâm Huyết Của Tổ Tiên
    40. Bái Tế Nơi Sơn Cốc
    41. Khó Khăn Mới
    42. Thổ Hệ ấn Pháp
    43. Ngũ Hành Hoàn
    44. Khí Thế Ngút Trời
    45. Đoạt Bảo
    46. Lời Hứa Thiên La
    47. Vị Khách Cụt Ngón
    48. Tây Bắc Đệ Nhất Đại Phái
    49. Bảo Trư
    50. Cao Sơn Đốn Ngộ
    51. Kình Thiên ấn
    52. Thần Binh
    53. Bắt Chước Thần Binh
    54. Cực Độ Băng Hàn
    55. Chất Đông Lạnh Biến Dị
    56. Cường Giả Tụ Đỉnh
    57. Vụ Kiếm Và Phong Hỏa Chi Hoa
    58. Ngả Văn Bân
    59. Lời Khuyên Bảo Lạ Lùng
    60. Bí Mật Tụ Đỉnh
    61. Điều Kiện Động Tâm
    62. Đồng Môn ở Xa Tới
    63. Khách Của Đại Thân
    64. Kim Chiến Dịch
    65. Trao Đổi Riêng Tư
    66. Lời Xin Lỗi Bất Ngờ
    67. Suy Đoán Không Xác Định
    68. Khách Đồ Đằng Tới
    69. Hùng Đồ Đằng
    70. Hùng Vô Cực Khiêu Chiến
    71-72. Đốn Ngộ Phiên Thiên ấn
    73. Là Ta
    74. Ai Mới Là Cự Hùng Đây?
    75. Máu Kỳ Lân Và Thổ Chi Hoa
    76. Toản Địa Chi Năng
    77. Chặn Lại
    78. Ngũ Hành Phát Uy
    79. Ý Định Hai Mươi Năm
    80. Trú Nhan Dược Phương
    81. Trao Đổi Điều Kiện
    82. Cò Kè Mặc Cả
    83. Phân Cao Thấp
    84. Tây Bắc Cờ Xí
    85. Kim Hệ Tâm Đắc
    86. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Thứ Hai Mươi Ba
    87. Kim Chi Hoa Dấu Hiệu
    88. Gặp Lạ Không Lạ
    89. Diện Thụ Ky Nghi
    90. Binh Khí
    91. Đi Theo Cảm Giác
    92. Đại Bỉ Kết Thúc
    93. Nghi Vấn
    94. Nhất Mạch Tụ Đỉnh
    95. Từ Tôn Giả
    96. Hứa Hẹn
    97. Nhận Đồ Đệ


  Quyển 5: Nhìn Khắp Thiên Hạ

    1. Kinh Biến Trong Thành Nhỏ
    2. Thần Binh Long Thương
    3. Hoàng Tuyền Môn
    4. Báo Động Trước Miếu Nhỏ
    5. Mưa Như Trút Nước
    6. Phán Đoán
    7. Đau Đầu Vì Linh Thú
    8. Hỏa Lò
    9. Thiên Trì Vương Giả
    10. Đại Thân Biên Thành
    11. Phố Ăn Vặt
    12. Thực Chi Nhất Đạo
    13. Tây Phương Chi Biến
    14. Phong Vân Vụ Chi Thư
    15. Tân Sanh Huyễn Thuật
    16. Kỳ Liên Song Ma
    17. Kim Chiến Dịch Khiêu Chiến
    18. Đỉnh Túc Chi Uy
    19. Khí Ky Bãi Thoát
    20. Lai Lịch Của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức
    21. Thân Phận
    22. Linh Tiêu Bảo Điện
    23. Đại Sư Huynh
    24. Tàng Thư
    25. Thần Đạo Chi Thư
    26. Cảm Nhận Mới
    27. Bí Tịch Phục Chế
    28. Đột Nhập
    30. Uy Lực Của Tôn Giả
    31. Một Hạ Nhất Minh Khác
    32. Sương Mù
    33. Hỗn Hợp Chi Thư
    34. Ngũ Hành Luân Hồi
    35. Điều Bí ẩn Của Sách Thần Đạo
    36. Con Gái Của Tông Chủ
    37. Trong Chốc Lát, Long Trời Lở Đất
    38. Thần Lực Của Phiên Thiên Ấn
    39. Hắn Là Tôn Giả?
    40. Lời Xin Lỗi Của Tôn Giả
    41. Uy Năng Của Kim Hệ
    42. Hấp Thụ Khí Thế - Nhị Thập Tứ Thức
    44. Phiền Thạc Thỉnh Cầu
    45. Ưu Ái
    46. Phương Thuốc
    47. Đệ Nhất Luyện Đan Sư
    48. Lần Lựa Chọn Dược Liệu Đặc Biệt
    49. Hỏa Hệ Thao Khống Chi Pháp
    50. Thần Khí Cửu Long Lô Phỏng Chế
    51. Trú Nhan Đan
    52. Suy Đoán
    53. Thần Khí?
    54. Cự Long
    55. Uy Lực Của Thần Khí
    56. Hoài Nghi
    57. Giải Thích Về Đỉnh Túc
    58. Không Gian Ngũ Hành
    59. Ba Tháng Sau
    60. Bình Nguyên Trung Ương
    61. Khuyến Cáo
    62. Điều Kiện Trao Đổi
    63. Cảm Ngộ Về Ba Điểm
    64. Tìm Kiếm Ba Điểm
    65. Ân Tình Tặng Đan
    66. Kẻ Khiêu Khích Tới Từ Phương Tây
    67. Chạy Trốn
    68. Nhất Kích Tất Sát
    69. Tinh Thần Kỵ Sĩ
    70. Phiên Thiên Ấn
    71. Hội Ngộ
    72. Bí Mật Động Trời
    73. Siêu Cấp Thế Gia
    74. Khiêu Chiến
    75. Hác Huyết
    76. Thất Chân Thuật
    77. Trộm Công Pháp
    78. Bại Lộ
    79. Thất Chân Thuật Và Ngưng Huyết Thuật
    80. Không Thể Nhìn Thấy
    81. Một Tháng Chuẩn Bị
    82. Đối Sách
    83. Mánh Khóe
    84. Quỷ Khốc Lĩnh
    85. Hắc Vụ
    86. Nhầm Lẫn
    87. Vui Quá Hóa Buồn
    88. Kẻ Điên Đánh Không Chết
    89. Âm Mưu Đánh Lén
    90. Ngưng Huyết Châu
    91. Mười Ngày Ngủ Đông
    92. Sát Nhân Thủ Châu
    93. Sự Khác Nhau Của Những Kẻ Điên
    94. Nửa Đường Chặn Lại
    95. Quyết Tâm
    96. Ám Sát
    97. Uy Hiếp
    98. Bí Văn
    99. Bỏ Chạy
    100. Bảo Trư Gây Ra Hiểu Lầm
    101. Phong Thủy Bảo Phiến
    102. Mê Hồn Thuật
    103. Hác Huyết Đốn Ngộ
    104. Quỹ Khốc Lĩnh Cấm Kỵ
    105. Thu Hoạch Lớn
    106. Bảo Trư Mất Tích
    107. Cố Nhân Gặp Nạn
    108. Gặp Gỡ Kim Chiến Dịch
    109. Lên Đỉnh Cấm Địa
    110. Cự Mãng
    111. Bảo Đồ
    112. Bảo Trư Lớn Mật
    113. Tu Luyện
    114. Đại Công Cáo Thành
    115. Phương Tây Tôn Giả
    116. Quay Lại Quỷ Khốc Lĩnh
    117. Mười Ngày Đốn Ngộ
    118. Thăng Cấp Tôn Giả
    119. Thoát Hiểm Trong Gang Tấc
    120. Giận Cá Chém Thớt
    121. Uy Lực Ngũ Hành Hoàn
    122. Quang Mang Cự Phủ
    123. Tam Cường Tề Tụ
    124. Các Ngươi Cùng Lên Đi
    125. Tam Cường Hợp Tác
    126. Cửu Long Lô
    127. Toàn Diệt
    128. Hấp Thu Đại Thuẫn
    129. Trở Về Linh Tiêu Bảo Điện
    130. Thương Thế Trương Trọng Cẩn
    131. Hác Tôn Giả Khẩn Cầu
    132. Hấp Thu Âm Sát Khí
    133. Âm Sát Vòng Xoáy
    134. Thiên Hạ Trân Bảo Kỳ Thư
    135. Hiệu Dụng Của Sừng Xà
    136. Danh Vọng
    137. Đề Nghị Của Hác Tôn Giả
    138. Tiễn Đưa
    139. Biển Khơi
    140. Tìm Hiểu Thủy Lực Lượng
    141. Sóng Gió Trên Biển Khơi
    142. Hắc Ưng Linh Thú
    143. Cuộc Chiến Giữa Người Và Ngựa
    144. Đối Thủ Truyền Kiếp
    145. Cá Nướng
    146. Huyền Thiết
    147. Độc Giác Mã
    148. Hữu Hình Khải Giáp
    149. Âm Sát Bảo Giáp
    150. Con Nhím
    151. Du Ngư Thân Pháp
    152. Lai Lịch Lão Nhân
    153. Ẩn Tình
    154. Tam Hệ Cảm Ngộ
    155. Trận Chiến Cuối Cùng
    156. Lựa Chọn
    157. Điều Kiện Trao Đổi
    158. Chủ Nhân Mới Của Long Tiên
    159. Cháy Nhà Hôi Của
    160. Hắc Ngột Thứu Vương
    161. Phục Dụng Long Giác
    162. Bạch Mã Thánh Thú
    163. Đại Khai Sát Giới
    164. Lôi Đình Nhất Kích
    165. Trứng
    166. Xá Lợi Tử
    167. Quyết Tâm Của Sở Hao Châu
    168. Kinh Hoàng Trên Biển
    169. Hỏa Hải
    170. Không Từ Mà Biệt
    171. Hải Thần Đại Nhân
    172. Cứu Người
    173. Môn Phái Trên Đảo
    174. Đội Thuyền Hoắc Gia
    175. Bản Đồ Bồng Lai
    176. Bồng Lai Tiên Đảo
    177. Sơn Đạo Luyện Công
    178. Tam Hệ Thể Chất
    179. Đại Hữu Thu Đồ
    180. Thử Chiêu
    181. Đoạt Địa Bàn
    182. Bảo Trư Gây Họa
    183. Thiên Niên Trân Châu
    184. Vạn Niên Trân Châu
    185. Tôn Giả Luyện Đan Sư
    186. Lôi Điện Hiện Thân
    187. Kiền Sơn Đổng Gia
    188. Đánh Hổ Không Chết, Hậu Họa Vô Cùng
    189. Kiền Sơn Môn Lão Tổ
    190. Nhân Mã Hợp Nhất
    191. Thỉnh Cầu
    192. Linh Thứu
    193. Hải Thiên Thành
    194. Sở Hao Châu Báo Thù
    195. Ân Oán
    196. Liên Thủ
    197. Ngưng Huyết Nhân
    198. Uy Lực Của Lôi Điện
    199. Ngũ Khí Triều Nguyên
    200. Ngưng Huyết Kim
    201. Thế Giới Của Huyết Chi Lực
    202. Lưu Phái Mới
    203. Mượn Đao Giết Người
    204. Bao Vây
    205. Bảo Tàng Biến Mất
    206. Trận Pháp ở Đại Điện
    207. Bảo Tàng
    208. Tạo Thanh Thế Lớn
    209. Thịnh Hội Của Hoắc Gia
    210. Tiên Đảo Cấm Địa
    211. Lôi Chấn Tử
    212. Nhập Hải
    213. Hắc Sa Vương
    214. Lưới Điện Dưới Nước
    215. Động Phủ Nơi Đáy Biển
    216. Đông Lai Tử Khí
    217. Thi Thể
    218. Di Thư
    219. Thiên Địa Thánh Quả
    220. Xá Lợi Của Cao Thủ Thần Đạo
    221. Ra Khỏi Động Phủ
    222. Đại Chiến Hải Tộc
    223. Liên Thủ
    224. Ước Định
    225. Chuyển Đồ
    226. Thủy Chi Hoa
    227. Đoán Nhầm
    228. Hô Duyên Ngạo Bác
    229. Đánh Lén Lại
    230. Gặp Lại Song Ma
    231. Yêu Cầu Của Song Ma
    232. Kinh Thành Đại Thân
    233. Tôn Giả Tập Trung
    234. Ban Lan Thánh Thổ
    235. Cuộc Chiến Thánh Thú
    236. Huyết Mạch Thần Thú
    237. Thực Lực
    238. Thải Linh Ti
    239. Thợ Rèn Cao Cấp
    240. Vô Ý Mà Thành
    241. Ngũ Hành Đại Viên Mãn
    242. Ngũ Hành Đại Luân Hồi
    243. Thuận Nước Theo Dòng
    244. Tâm Đắc
    245. Khiêu Chiến
    246. Quyết Đấu Thân Pháp
    247. Khải Giáp
    248. Song Ma Bán Nguyệt Sạn
    249. Song Ma Ra Oai
    250. Tiết Lộ
    251. Cố Tình Phá Rối
    252. Ngũ Hành Đối Chiến
    253. Thế Giới Thực Sự Của Ngũ Hành
    254. Tẩu Hỏa Nhập Ma
    255. Tử Ngọ Kim Đan
    256. Củng Cố Cảnh Giới


  Quyển 6: Vinh Quang Trở Về

    1. Trở về Hạ gia trang
    2. Ba năm biến hóa
    3. Nhẫn nại
    4. Thiên Trì Lai Khách
    5. Nam Cương Cao Thủ
    6. Nữ Tôn Giả
    7. Cửu Long Lô
    8. Nam Cương VS Đại Thân
    9. Quang Hóa Thần Binh
    10. Không Phục Khiêu Chiến
    11. Đánh Cuộc (1)
    12. Đánh Cuộc (2)
    13. Hỏa Chi Hoa Quỷ Dị
    14. Hỏa Linh Thân Thể
    15. Ngũ Thải Quang Mang Nuốt Hỏa Long
    16. Đổ Cuộc Thua
    17. Vụ Đỉnh Biệt Viện
    18. Nói Chuyện
    19. Đoán Tạo Thuật
    20. Ảo Giác
    21. Bảo Trư Cầu Viện
    22. Thần Toán Tử
    23. Điều Kiện
    24. Khí Thế Vô Dụng
    25. Thần Toán Chi Đạo
    26. Bách Linh Bát Thần Bí
    27. Ta Muốn Bảo Trư
    28. Người Hầu
    29. Chiến Tích Khiến Người Sợ Hãi
    30. Lựa Chọn
    31. Chọn Cùng Bỏ
    32. Thiên Tài Hoặc Người Điên
    33. Đỉnh Núi Gặp Gỡ
    35. Hiệu Quả Thần Binh
    36. Nghi Vấn
    37. Hiệu Quả Rung Động
    38. Xem Vừa Mắt
    39. Người Quen Cũ
    40. Bắc Cương Tin Tức
    41. Lai Lịch Băng Đảo
    42. Lĩnh Giáo
    43. Thử Nghiệm
    44. Ngũ Hành Ý Niệm
    45. Sinh Tử Chiến Trường
    46. Đồ Đằng Thánh Giả
    47. Gặp Lại Hùng Vô Cực
    48. "Công Bằng" Khiêu Chiến
    49. Thần Toán?
    50. Lôi Điện Hiện Thân
    51. Lời Khuyên
    52. Trước Mặt Sinh Tử Giới
    53. Đốn Ngộ Dưới Áp Lực
    54. Lôi Đình Nhất Kích
    55. Linh Tượng Thánh Giả
    56. Ước Định
    57. Âm Mưu
    58. Luân Hồi Cấm Kỵ
    59. Sinh Tử Giới
    60. Tập Trung ở Một Nơi
    61. Bí Mật Ngũ Hành Hoàn
    62. Ngoài Ý Muốn
    63. Mộc Chi Hoa
    64. Tuyệt Cảnh
    65. Bổn nguyên Lực
    66. Tin Tức Ngàn Năm
    67. Lục Đại Thần Binh
    68. Đại Bảo Trư
    69. Xá Lợi
    70. Ngưng Huyết Nhân
    71. Ý Niệm Của Thần Đạo Xá Lợi
    72. Phi Thăng
    73. Tinh Không Thế Giới
    74. Nguy Cơ Bộc Phát
    75. Sinh Tử Chi Quang
    76. Trả Lại Hỏa Long
    77. Đan Điền Trụ Khách
    78. Lưu Quang Quy Xác Và Vòng Ngọc
    79. Sát Khí
    80. Nộ Phát Trùng Quan, Lôi Đình Nộ Hống
    81. Mười Bước Giết Một Người
    82. Chạy Trối Chết
    83. Vây Kín
    84. Đuổi Giết
    85. Lôi Chấn Tử
    86. Tam Kiếm Hợp Nhất
    87. Bảo Khí Của Thần Đạo
    88. Bắc Hải Cực Quang
    89. Nhân Mã Hợp Nhất, Lôi Đình Phích Lịch
    90. Con Mắt Dò Xét
    91. Bộ Tộc Đồ Đằng
    92. Bao Che
    93. Oai Phong Của Bảo Trư
    94. Thánh Long Đại Nhân
    95. Lợi Thế Của Lão Nhân
    96. Truyền Thuyết Về Ngũ Hành Hoàn
    97. Khuyết Điểm
    98. Cái Chết
    99. Hắc Ngột Thứu
    100. Thần Binh Kim Cương Thạch
    101. Đau Thương Của Bảo Trư
    102. Suy Đoán Về Thần Đạo
    103. Tin Tức Chấn Động
    104. Phẫn Nộ
    105. Kinh Biến
    106. Tẩu Hỏa Nhập Ma?
    107. Sự Quái Dị Của Thần Toán Chi Đạo
    108. Uy Lực Của Thần Binh
    109. Lực Lượng Mạnh Mẽ
    110. Quang Hóa Thần Binh
    111. Tu Vi Của Bách Linh Bát Là Cửu Cửu Trọng Thiên?
    112. Nghi Hoặc
    113. Thần Binh Chi Mật
    114. Cự Tượng
    115. Không Thể Phi Hành
    116. Xả Bì
    117. Cuộc Chiến Ước Định
    118. Cự Lực
    119. Trọng Lực Thuật
    120. Giải Ước
    121. Khuyên Bảo
    122. Âm Mưu
    123. Cao Thủ Hạ Gia Trang Nhiều Như Mây
    124. Lời Tuyên Bố Của Thần Toán Tử
    125. Đế Thích Thiên An Bài
    126. Ánh Sáng Của Thánh Long
    127. Bảo Trư Biến Dị
    128. Thần Quang Phi Hành
    129. Điều Khiển Ý Niệm
    130. Tống Biệt
    131. Bách Linh Bát Lão Gia
    132. Thần Đạo Đoán Tạo
    133. Ngưng Luyện Hỏa Long
    134. Quy Xác Bị Đoạt
    135. Nửa Mừng Nửa Lo
    136. Quy Định Của Hạ Gia Trang
    137. Truyền Thụ Công Pháp
    138. Bí Tịch Ngũ Hành
    139. Khuyết Điểm
    140. Cổ Vũ
    141. Hảo Hỏa Long
    142. Cực Quang Kiếm
    143. Bảo Trư Thần Kỳ
    144. Rước Họa
    145. Đinh Ba Chín Răng
    146. Thánh Long Sơ Thành
    147. Cửu Long Lô Hình Trư
    148. Cửu Long Lô Thiện Chí
    149. Lại Xuất Hành
    150. Trung Kinh Âm Vân
    151. Ngũ Hành Thân Thể
    152. Công Pháp Thần Kỳ
    153. Dò Xét Trong Đêm
    154. Vũ Gia Đệ Tử
    155. Sinh Ly Tử Biệt
    156. Xá Lợi Tử
    157. Hỗn Loạn Đan Điền
    159. Mặt Trời Chính Ngọ
    160. Không Chết Không Thôi
    161. Bình Âm Cầu
    162. Thần Toán Chi Đạo Không Thể Phá Giải
    163. Thánh Thú
    164. Thuấn Sát
    165. Bị Thương Nặng
    166. Tàn Phá
    167. Ánh Tịch Dương
    168. Lời Hứa Của Thánh Thú
    169. Vị Phó Môn Chủ
    170. Huyết Luân Công
    171. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức
    172. Cao Thủ
    173. Hoàng Tuyền Lão Tổ
    174. Thần Lực Cửu Trọng Thiên?
    175. Chạy Trối Chết
    176. Bảo Trư Giá Họa
    177. Chiến
    178. Thân Sơ
    179. Gặp Quỷ
    180. Ba Câu
    181. Sát Ý
    182. Trở Lại Kinh Thành
    183. Nửa Bản Bí Tịch
    184. Cảm Ngộ Bí Tịch
    185. Tiếp Dẫn Đại Pháp
    186. Động Thiên Phúc Địa
    187. Cầu Duyệt
    188. Đại Giới
    189. Tự Động Phục Hồi
    190. Quang Hóa Cực Quang Kiếm
    191. Trùng Kiến Tín Tâm
    192. Động Thiên
    193. Khiêu Khích
    194. Cảnh Giới Bất Bại
    195. Tình Báo Sai Lầm
    196. Tỏa Địch
    197. Tặng Bài
    198. Nghe Trộm
    200. Cao Thủ Thần Bí
    201. Đánh Cuộc Quỷ Dị
    202. Vạn Thụ Cốc
    204. Giết Không Chết
    205. Dốc Hết Vốn Liếng
    206. Cửu Long Lô Hiện Thân
    207. Thần Khí Cửu Long Lô
    208. Hỏa Mộc Quyết Đấu
    209. Giết Chết Chiêm Huyên
    210. Quyết Định Tương Lai
    211. Đáp Án Ngoài Dự Đoán
    212. Khôi Lỗi
    213. Lại Tới Linh Tiêu
    214. Thân Phận
    215. Yêu Cầu
    216. Nam Hải Ngân Man
    217. Ra Tay Ngăn Chặn
    218. Tự Thành Không Gian
    219. Thánh Thú Vương
    220. Lực Lượng Cường Đại
    221. Đầu Rời Khỏi Cổ
    222. Nguyên Nhân Biến Dị
    223. Tân Lôi Chấn Tử
    224. Lôi Điện Kịch Bạo
    225. Khống Chế Lực Lượng
    226. Đại Địch Từ Xa Tới
    227. Chết Mà Sống Lại?
    228. Cách Sát Lệnh
    229. Khôi Lỗi Chi Uy
    230. Đồng Tâm Hiệp Lực
    231. Bạch Mã Ra Tay
    232. Điện Mang Hủy Diệt
    233. Hác Huyết Chi Tử
    234. Nam Hải Lưu Ly Đảo
    235. Linh Tính Uy Áp
    236. Tập Kích Kỳ Dị
    237. Thánh Thú Ngoại Hải
    238. Tây Phương Sứ Giả
    239. Quy Xác Đại Thành
    240. Quang Hóa Huyền Quy Xác
    241. Chiến Ưng Thần Điện
    243. Tôn giả phương Tây
    244. Thần điện giáo hoàng
    245. Nguyên do chính thức
    246. Quang chi lực lượng
    247. Quang Ám Thân Thể
    248. Nhân Đạo Đỉnh Phong Cường Hãn
    249. Huyền Quy Xác Không Thể Phá
    250. Một Khắc Chung
    251. Hoàng Tuyền Lão Tổ Ước Định?
    252. Thoát Hiểm
    253. Trực Tiếp Đuổi Đi
    254. Quỷ Kế
    256. Nhân Thú Hợp Nhất Khi Dễ Nhân Thú Hợp Nhất
    257. Hội Trưởng Hắc Ám Liên Minh
    258. Gặp Lại Vũ Gia Lão Tổ
    259. Ẩn Nặc Thuật
    260. Hải Quái Bao Vây
    261. Nghiền Nát
    262. Nửa Vui Nửa Buồn
    263. Trang Mộc Nam
    264. Miệng Cửa Vạn Trượng Hỏa Sơn
    265. Bảo Trư Đoán Thể
    266. Thần Niệm Siêu Cường
    267. Thần Chi Lực Cùng Hỏa Long Biến Dị
    268. Hải Quái Đột Kích
    269. Hải Quái Vương
    270. Thổ Chi Thần Lực
    271. Lực Lượng
    272. Sóng Biển Ngập Trời
    273. Giải Vây
    274. Bí Mật Của Đỉnh Phong
    275. Đồng Tâm Hiệp Lực
    276. Tấn Chức Cửu Cửu Trọng Thiên
    277. Tôn Giả Môn
    278. Nhân Đạo Đỉnh Phong
    279. Dấu Hiệu Hồi Phục
    280. Sát Thủ Đỉnh Phong
    281. Ăn Nói Ba Hoa
    282. Ước Định
    283. Chủ Động Khiêu Khích
    284. Ám Sát
    285. Cướp Đoạt Khôi Lỗi
    286. Cửu Long Hợp Nhất
    287. Ngưng Huyết Nhân Hồi Phục
    288. Vào Biển
    289. Quang Ám Hợp Bích
    290. Thiên Địa Chi Biến
    291. Thần Đạo Chi Lực
    292. Không Thể Tiếp Tục Được Nữa
    293. Ý Niệm Của Người Chết
    294. Hắc Ám Chí Bảo
    295. Quang Hóa Lôi Chấn Tử
    296. Ngàn Dặm Truy Tung
    297. Thánh Thú Vương Ngăn Cản
    298. Thần Đảo
    299. Sứ Giả
    300. Thành Thị Địch Ý
    301. Sáu Mươi Vạn
    302. Tử Điện Ầm Vang
    303. Yếu Hữu Quang
    304. Quang Lực Lượng
    305. Lực Lượng Này Không Phải Của Ngươi
    306. Hỗn Độn Đan Điền
    307. Bạo Thể Mà Chết
    308. Ý Niệm Gọi Về
    309. Long Xà Kính Ý
    310. Cân Bằng Lực Lượng
    311. Quang Ám Hợp Bích
    312. Nơi Lánh Nạn
    313. Thu Hoạch
    314. Lực Lượng Hợp Bích
    315. Trở Về Linh Tiêu Bảo Điện
    316. Tin Tức Long Trời Lở Đất
    317. Nhị Đại Tông Chủ
    318. Quy Củ
    319. Cuồng Vọng
    320. Lực Lượng Không Thể Chống Đỡ
    321. Chịu Thua
    322. Hiểu Lầm Lớn
    323. Bí Mật Băng Đảo
    324. Ước Định
    325. Dương Danh Thiên Hạ
    326. Thân Nhân
    327. Ý Định
    328. Văn Thư
    329. Kế Hoạch
    330. Đuổi Đi
    331. Uy Hiếp
    332. Tặng Bảo
    333. Thu Nạp Lực Lượng
    334. Oai Khác Của Trời Đất
    335. Khách Quý Từ Xa Tới
    336. Tông Chủ Thiên Trì
    337. Thiên Hạ Đệ Nhất
    338. Tin Tức
    339. Yêu Cầu
    340. Thủ Hộ Băng Đảo
    341. Đề Nghị
    342. Ước Định
    343. Nhân Đạo Đỉnh Phong Kiêng Kỵ
    344. Nhân Đạo Đỉnh Phong Kiêng Kỵ (2)
    345. Chủ Phong Kim Chi Thần Lực
    346. Dẫn Phát Thần Chi Lực
    347. Truyền Thuyết Thần Lực Chú Thể
    348. Thoát Hiểm
    349. Tứ Hệ Lực Lượng
    350. Hỏi
    351. Lão Thích Khách Đoán
    352. Đi Tới Bắc Cương
    353. Dễ Dàng Chém Giết
    354. Tình Thế Bắc Cương
    355. Tìm Kiếm Tuyết Hồ
    356. Chướng Nhãn Pháp Cường Đại
    357. Khoa Kỹ Thể Chất
    358. Ẩn Nấp
    359. Liệp Sát
    360. Thú Quần
    361. Lạc Đường
    362. Cao Thủ Băng Cung
    363. Tác Dụng Của Tuyết Hồ
    364. Đan Thành
    365. Đột Kích
    366. Tiên Thiên Phương Đông
    367. Cuồn Cuộn Mà Tới
    368. Cuồn Cuộn Mà Tới (2)
    369. Ra Tay
    370. Hừng Đông
    371. Kinh Sợ
    372. Thực Lực
    373. Cảm Ngộ
    374. Bái Kiến
    375. Xuất Phát
    376. Kỳ Lân Thánh Chủ
    377. Suy Đoán
    378. Công Kích Kỳ Lạ
    379. Thần Niệm Dung Hợp
    380. Người Đâu?
    381. Bí Mật Của Kỳ Lân
    382. Nửa Tin Nửa Ngờ
    383. Cản Trở
    384. Bảo Trư Nháo Sơn
    385. Gặp Lại
    386. Thổ Lộ Hết
    387. Băng Cung Tông Chủ
    388. Hồi ức Ân Oán
    389. Thất Thải Cung
    390. Nước Bảy Màu
    391. Thủy Chi Thần Lực
    392. Ngũ Hành Vũ Y
    393. Thất Thải Hà Động
    394. Vân Vụ Tâm Pháp
    395. Băng Lăng Kính
    396. Vân Vụ Phân Thân
    397. Cuộc Chiến Ba Ngàn Năm
    398. Dường Như...
    399. Quy Xác Gây Ra Rung Động
    400. Bắc Hải


  Quyển 7: Thiên Địa Thần Đạo

    1. Phân Chia
    2. Liệp Sát
    3. Không Gian Khổng Lồ
    4. Cạm Bẫy
    5. Miểu Sát
    6. Nhìn Thấu
    7. Phản Kích
    8. Chủ Động Xuất Kích
    9. Khôi Lỗi Hiện Thân
    10. Uy Không Thể Đỡ
    11. Giải Quyết
    12. Băng Đảo Xuất Hiện
    13. Thần Khí Băng Lăng Kính
    14. Thần Khí Băng Lăng Kính (2)
    15. Hai Lần Thiên Địa Chi Uy
    16. Thông Đạo
    17. Thần Long
    18. Sai Lệch Thời Gian
    19. Thông Đạo Không Gian
    20. Ý Định Của Thần Long
    21. Lựa Chọn
    22. Đường Lui?
    23. Đề Nghị Của Bách Linh Bát
    24. Thần Đạo Tam Cảnh
    25. Phân Thân Chi Uy
    26. Nhược Điểm Cùng Số Lượng
    27. Giết Chóc
    28. Tấn Giai Thần Đạo
    29. Quang Minh Thần Lực
    30. Thực Lực Chân Chính Của Khôi Lỗi
    31. Dễ Dàng Khắc Địch
    32. Cảm Ngộ
    33. Nhìn Không Thấu
    34. Vị Ngũ Hành Môn Tông Chủ Cuối Cùng
    35. Bắc Hải Ngoại
    36. Quái Vật Màu Vàng
    37. Mưu Tử Long
    38. Vị Ngũ Hành Môn Tông Chủ Cuối Cùng
    39. Không Gian Thuật
    40. Truyền Thụ
    41. Kinh Hỉ
    42. Ý Định Táo Bạo
    43. Cường Giả Khiến Kẻ Khác Đau Đầu
    44. Thực Lực
    45. Phích Lịch Thương
    46. Ẩn Nặc
    47. Uy Lực Của Biến Dị Phích Lịch Thương
    48. Thu Hoạch Kinh Hỉ
    49. Tận Lực Thu Thập
    50. Biến Dị Quái Vật
    51. Thần Đạo Khôi Lỗi
    52. Cố Giao
    53. Nghe Trộm
    54. Bại Lộ
    55. Kỳ Vọng
    56. Tập Hợp
    57. Tiêm Vào
    58. Tân Thần Đạo
    59. Hư Thực Chi Đạo
    60. "Cao Cả"
    61. Uy Năng
    62. Long Ngâm
    63. Thiên Trì Tổ Sư
    64. Thần Đạo Hội Tụ
    65. Thần Thú Còn Lại
    66. Một Phần Mười
    67. Giằng Co
    68. Quang Minh Lực Lượng
    69. Lực Lượng Khủng Bố
    70. Gây Khó Dễ
    71. Khiêu Chiến
    72. Vượt Giai
    73. Thiên Địa Chi Uy
    74. Tôn Kính
    75. Thần Long Tương Triệu
    76. Thay Đổi Thái Độ
    77. Điều Kiện Kinh Người
    78. Tính Kế
    79. Luyện Khí
    80. Thần Long Phẫn Nộ
    81. Thần Khí Xuất
    82. Đột Kích
    83. Thị Uy
    84. Ngũ Hành Luân Hồi
    85. Dò Hỏi
    86. Phù Văn Chủ Phách
    87. Nền Tảng
    88. Ngụy Trang
    89. Phiêu Phù Vật
    90. Kỳ Công
    91. Cửu Long Phần Thiên
    92. Phần Thiên
    93. Nội Hạch Không Thể Luyện Hóa
    94. Chờ Đợi
    95. Đồng Tâm Hiệp Lực
    96. Chiến Trường Luyện Khí
    97. Ngũ Đại Thần Đạo
    98. Phong Ấn Thông Đạo
    99. Rút Lui Triệt Để
    100. Lực Lượng Sinh Mạng
    101. Trở Về
    102. Bách Linh Bát Đâu?
    103. Phân Biệt
    104. Thiên Phú Biến Hóa
    105. Cường Đạo Thần Long
    106. Thất Lạc Sinh Mệnh Thạch
    107. Ký ức
    108. Khác Thường
    109. Tìm Kiếm
    110. Hải Ngoại Thần Chi Đảo
    111. Lực Lượng Truyền Thừa
    112. Về Nhà
    113. Chờ
    114. Long Trọng Trở Về
    115. Thần Toán Tử Tính Kế
    116. Yêu Cầu
    117. Trọng Đao Vô Phong
    118. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Thức Cuối Cùng
    119. Điều Kiện
    120. Liên Hợp
    121. Đại Yến Ngũ Hành Môn
    122. Phương Tây Khiêu Chiến
    123. Thần Kiếm
    124. Loạn Cục
    125. Uy Năng Của Lĩnh Vực
    126. Ước Định Tinh Thần Đảo
    127. Thần Khí Lĩnh Vực
    128. Thần Dược Tiên Dịch
    129. Lão Giáo Hoàng
    130. Thần Đạo Truyền Tống Trận
    131. Trận Dưới Biển Rộng
    132. Thủy Tinh Cung
    133. Kinh Hỉ Ngoài Ý Muốn
    134. Kinh Hỉ Ngoài Ý Muốn
    135. Tiềm Tu
    136. Giao Tiếp Với Chủ Phách
    137. Cửu Long Phi Vũ
    138. Xuất Động
    139. Bị Tập Kích
    140. Thiết Giáp Long
    141. Thần Thụ Chủ Căn
    142. Sí Nhiệt Lĩnh Vực Không Thể Khống Chế
    143. Nắm Trong Tay Phương Pháp
    144. Gặp Nhau Trên Biển
    145. Trứng
    146. Trở Lại Bồng Lai Tiên Đảo
    147. Lai Lịch Quỷ Dị
    148. Phương Tây Thần Long
    149. Tức Giận
    150. Thần Long Ngang Ngược
    151. Thần Thú Chi Chiến
    152. Không Gian Lĩnh Vực
    153. Lấy Nhiều Khinh Ít
    154. Không Chịu Nổi Một Kích
    155. Bạch Long Hiện
    156. Trút Giận
    157. Hứa Hẹn
    158. Hải Đảo
    159. Phục Dụng Thần Dược
    160. Cảm Ngộ Vượt Giai
    161. Chưởng Khống
    162. Đề Nghị
    163. Dung Hợp
    164. Tây Phương Long Cốc
    165. Trả Thù
    166. Uy Hiếp
    167. Đầu Đuôi Lưỡng Đoạn
    168. Mục Đích
    169. Thần Long Lan Tiệt
    170. Kiện Thần Khí Thứ Tư
    171. Chém Giết Thần Long
    172. Long Châu Mất Tích
    173. Lý Áo Ba Đặc
    174. Hoài Nghi
    175. Trở Lại Long Cốc
    176. Khách Tới Long Tộc
    177. Yêu Cầu
    178. Chân Thần Truyền Thừa
    179. Hai Khỏa Lôi Chấn Tử
    180. Biến Cố Bồng Lai
    181. Nợ Máu Trả Bằng Máu
    182. Có Người Nối Nghiệp
    183. Lời Thề
    184. Nguyện Vọng Của Mẫu Thân
    185. Lưu Mục Cầu Chiến
    186. Lĩnh Vực Tương Khắc
    187. Ngữ Xuất Kinh Nhân
    188. Tây Phương Mật Văn
    189. Đồ Đằng Thú Thần
    190. Thánh Long Đại Nhân
    191. Tâm Linh Tiếp Xúc
    192. Lựa Chọn
    193. Lựa Chọn 2
    194. Thú Thần Điện
    195. Lân Hỏa Mê Thần
    196. Năng Lực Bạn Sinh
    197. Tâm Linh Tương Thông
    198. Lân Hỏa Cải Tạo
    199. Xuất Quan
    200. Cao Giai Bạn Sinh Chi Uy
    201. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ
    202. Quang Minh Vương Miện
    203. Lôi Chấn Tử Cuối Cùng
    204. Mạnh Mẽ Liên Thủ
    205. Thần Long Sắp Xếp
    206. Thiên Tâm
    207. Tử Điện Loạn Vũ
    208. Phích Lịch Thiên
    209. Nguyên Do
    210. Nam Cương Trọng Phùng
    211. Tinh Thần Đảo
    212. Đồng Khí Tương Liên, Ngũ Khí Triều Nguyên
    213. Thần Đạo Chi Chiến
    214. Vũ Bộ Trên Đao
    215. Lực Lượng Kinh Khủng
    216. Người Đeo Mặt Nạ
    217. Quang Ám Chuyển Đổi
    218. Phù Văn Chủ Phách
    219. Kinh Sợ Thối Lui
    220. Thần Long Truy Sát
    221. Nghi Vấn
    222. Suy Đoán
    223. Phân Đạo Dương Tiêu
    224. Lời Thề Ngụy Thần Cảnh
    225. Trở Lại Thủy Tinh Cung
    226. Địa Hình Thay Đổi
    227. Tiên Dịch Thần Dược
    228. Ba Năm Khổ Tu
    229. Ngụy Thần Cảnh
    230. Tiến Giai Kỳ Dị
    231. Ngũ Hành Đại Thủ ấn
    232. Tiểu Bài Tử
    233. Hắc Ám Lục Giác Tinh Mang
    234. Người Đeo Mặt Nạ Tái Sinh
    235. Dò Hỏi
    236. Dược Thảo Màu Đỏ
    237. Hy Vọng
    238. Bắc Cương Chi Biến
    239. Tăng Viện
    240. Song Tu Đan
    241. Kinh Hiện Long Tộc
    242. Tung Tích Địch Nhân
    243. Hành Động Mãnh Liệt
    244. Cường Công
    245. Thủy Thần Lực Thủ Hộ
    246. Đại Binh Áp Cảnh
    247. Huyết Hải Vô Nhai
    248. Cốt Kiếm
    249. Phá Cho Ta
    250. Tái Phá
    251. Không Phục
    252. Ước Định
    253. Hợp Ý Ta
    254. Quan Chiến Cảm Ngộ
    255. Trên Bắc Hải
    256. Bẫy Rập
    257. Ngũ Cường
    258. Bạo Thể
    259. Chờ
    260. Chậm Rãi Chờ Xem
    261. Thần Thú Nội Đan
    262. Bất Mãn Rời Đi
    263. Chặn Lại
    264. Săn Báo
    265. Phù Văn Biến Dị
    266. Truy Đuổi
    267. Công Pháp Cải Tử Hoàn Sinh?
    268. Quang Ám Chú Thể Thuật
    269. Ngươi Lừa Gạt
    270. Trốn Không Thoát
    271. Long Vương Lo Lắng
    272. Một Tiếng Trống Cổ Vũ Tinh Thần
    273. Khí Huyết Đại Pháp
    274. Quả Báo
    275. Ai Đánh Lén Ai?
    276. Ba Đối Ba
    277. Công Kích Linh Hồn
    278. Quang Ám Đại Lĩnh Vực
    279. Thần Uy
    280. Phù Văn Tiểu Thế Giới
    281. Cảm Ngộ Linh Hồn
    282. Quang Ám Luân Hồi
    283. Gọi Mưa
    284. Sát Khí Ngoài Cung
    285. Âm Phong Trận Trận
    286. Thủ ấn Dung Hợp
    287. Mục Tiêu
    288. Tam Đại Thủ ấn
    289. Hấp Thu Linh Hồn
    290. Truyền Thừa Tông Chủ
    291. Ấn Chứng
    292. Thủ ấn Chi Uy
    293. Lại Dương Danh
    294. Đan Dược Thần Hiệu
    295. Thiên Biến
    296. Mưu Tử Long Tiến Giai
    297. Toàn Bộ Gia Sản
    298. Thần Khí Hải Thị Thận Lâu
    299. Thiên Biến Vạn Hóa
    300. Trước Thần Điện
    301. Tân Thần Của Long Tộc
    302. Phản Bội Long Tộc?
    303. Trốn Không Thoát
    304. Thật Giả Ngũ Hành Chi Hoa
    305. Thế Giới
    306. Quyết Đấu
    307. Long Tộc Làm Phản
    308. Hắc Ám Nghị Hội
    309. Ý Tứ Của Hai Từ Phản Bội
    310. Thiên Phú Thần Thông
    311. Hắc Ám Độn Thuật
    312. Mật Pháp
    313. Di Chúc
    314. Long Cốc Mê Tung
    315. Đại Yến Hạ Gia
    316. Hai Sự Kiện
    317. Thần Long Muốn Gặp Mặt
    318. Thủ ấn Hiển Uy
    319. Hỏa Diệm Sơn
    320. Thánh Quả, Hạch Tâm
    321. Ngũ Hành Thế Giới
    322. Tiên Thiên Ngũ Hành Chuyển Hoán
    323. Thực Lực Không Đủ
    324. Truyền Lời
    325. Đều Tự Bố Cục
    326. Thiên Đường Địa Ngục
    327. Mạnh Mẽ Lấy Thần Khí
    328. Phương Tây Xảy Ra Biến Đổi Lớn
    329. Huyết Tế Siêu Cấp
    330. Thần Đạo Chúc Mừng
    331. Cuộc Chiến Trên Sa Mạc
    332. Tiên Thiên Ngũ Hành Đại Lĩnh Vực
    333. Nhân Tộc Đệ Nhất Nhân
    334. Tới Thăm
    335. Biết Ngươi
    336. Thần Toán Tử Đời Trước
    337. Siêu Cấp Huyết Trận
    338. Huyết Sát Quang Ám Đại Trận
    339. Song Long Hợp Bích
    340. Bạch Mã Tấn Giai
    341. Cảnh Giới Siêu Cường
    342. Khôi Lỗi
    343. Thân Phận Chân Thật
    344. Cự Tuyệt
    345. Lĩnh Ngộ Thế Giới
    346. Một Quyền Tất Sát
    347. Tung Tích Mịt Mù
    348. Ngũ Hành Lão Tổ
    349. Bí Mật Của Thánh Quả
    350. Ở Nơi Nào Không Rõ
    351. Quỷ Khốc Lĩnh
    352. Tới Trễ Một Bước
    353. Trước Thần Thú Điện
    354. Uy Hiếp
    355. Ngũ Hành Khốn Kẻ Địch
    356. Bạo
    357. Đã Chết?
    358. Thế Giới Hoàn Mỹ
    359. Áp Chế
    360. Ba Kiện Siêu Giai Thần Khí
    361. Luyện Đan
    362. Cướp Đoạt
    363. Nhanh Như Lôi Điện
    364. Kỹ Xảo Linh Hồn
    365. Nghiền Nát Hư Không
    366. Trận Chiến Cuối Cùng
    367. Thông Đạo Không Gian
    368. Phong Bế
    369. Cuối Chân Trời (Đại Kết Cục)

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

  hocsinhcaothang
  06-01-15 06:13:51

  Truyện rất phong phú

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Phong Thần - Quyển 2

  Hứa Trọng Lâm

    Copyright © 2002-2022 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm