hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tín Đức Thư Xã » Phạm Văn Điểu » Thất Hiệp Ngũ Nghĩa[140001] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.5/7 - 6 votes
  view comments COMMENTS  
   
   

  Phạm Văn Điểu

  Thất Hiệp Ngũ Nghĩa  (Truyện bẩy người hiệp khách và năm vị nghĩa sĩ)

  TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1957  MỤC LỤC 

  1. Mộng Sao Khuê, Trung Lương xuống thế
  2. Chùa Kim Long, anh hùng cứu nạn
  3. Trừ yêu mị, Bao Văn Chính kết duyên;
  4. Trong chùa lượm đấu, khép tội Bì Hùng
  5. Bị cách chức, gặp cao tăng nghĩa sĩ
  6. Được Cổ Kim bồn, kết duyên gái đẹp
  7. Thiết tiên miếu cứu xong tớ nghĩa
  8. Đoán oan án, được lên Học sĩ
  9. Mua đầu heo, nho sinh đeo lấy họa
  10. Chiếu lời đứa trộm, Bao Công đoán án như thần
  11. Rượu Tàng Xuân, nghĩa sĩ đổi bình
  12. Trấn An Bình, Ngọc Đường làm nghĩa
  13. Bao Hưng lén thử Du tiên chẩm
  14. Chém gian thần, Bao Công thử đao Long trát
  15. Giả nhận mẹ, Bao Công trọn lòng trung
  16. Phủ Khai Phong, Bao Công tiếp Tổng quản
  17. Giả bệnh nặng, Nhân Tôn nhìn mẹ
  18. Sắp xảo kế, gian thần phục tội
  19. Bị ếm ma, trung thần phải nạn
  20. Liệng đầu người, Hùng Phi dọa nịnh
  21. Trước điện Kim Loan, Bao Công thăng chức
  22. Trọng võ mượn tiền vợ chồng bị nạn
  23. Bị đánh đau, Trọng Võ phát điên
  24. Khuất Hổ Tử hoàn hồn lầm xác gái
  25. Nghe lời xét lẽ, đoán được hiền ngu
  26. Bao Công xuống điện âm Dương
  27. Hẹn tới Hồ đình, sẵn lòng giúp đỡ
  28. Trong trà phố, Trịnh Tân bị trộm
  29. Giúp người cùng khổ, Châu lão kinh dinh
  30. Bởi đấu gươm, Nam Hiệp gặp duyên
  31. Cứu tớ già, Nhan Sanh phó khảo
  32. Thử ba lượt, Ngọc Đường khuấy chân sĩ
  33. Nhan sinh rốt cuộc, vui gặp anh hùng
  34. Tỏ ý từ hôn, Liễu Hồng bụng xấu
  35. Ra cửa cho vàng, liễu hoàn bỏ mạng
  36. Tiểu thư hoàn hồn, Lư Tử bị giết
  37. Thế cho chủ, đón xe đội trạng
  38. Quân Hoành bị chém, Xuân Mẫn khỏi oan
  39. Ba vị anh hùng, đi tìm em bạn
  40. Quách An bị giết, miếu Trung Liệt hiện thơ
  41. Bắt lầm, hỏi nọn, rõ được vàng chôn
  42. Giả đùa bỡn, Thái sư giết lầm ái thiếp
  43. Miếu Hoa Thần, anh hùng cứu giá
  44. Án khép sử đơn, Lư Phương được thả
  45. Lập mưu lấy thuốc, chọc giận Hàng Chương
  46. Cáo lầm nơi, quyền thần sắp kế độc
  47. Tra đứa gian công tử giả bị tội
  48. Trước điện thử tài, các chuột làm quan
  49. Triệt Địa Thử lo cứu hai công sai
  50. Tìm cọp dữ, song hùng lọt xuống hầm sâu
  51. Vì cảm nghĩa, hứa hôn cùng Phương lão
  52. Tưởng nghĩa sĩ, hai phen lên Túy Vân Phong
  53. Hang Thông Thiên, Nam Hiệp gặp Quách lão
  54. Nghe được tin, bị cầm tại hiên Loa Sư
  55. Cứu em rể, thoát nơi hang thẳm
  56. Cầu Độc Long, minh huynh bắt nghĩa đệ
  57. Cẩm Mao Thử được phong hộ vệ
  58. Nghê Sinh thưởng tiền, Bao Hưng tới huyện
  59. Tử Nhiêm Bá quyết lòng trừ Mã Cang
  60. Vào Đại Phu Cư, uống rượu gặp người ngang
  61. Vào rừng tùng, cứu được Xảo Thư
  62. Cứu người lạ lén đâm Ngô Đạo Thành
  63. Luận nghĩa xưa, động lòng Triệt Địa Thử
  64. Bắc Hiệp xem người, thật đôi mắt tỏ
  65. Trộm châu đăng, Hoa Điệp bị bắt
  66. Trước sâu rộng, Âu Dương Xuân đánh Đặng Xa
  67. Hoa Điệp đền bồi tội ác, Triển Chiêu thành hôn
  68. Đỗ Ung ở nhờ đọc sách, tiểu thiếp sinh tâm
  69. Tần Viên ngoại lỡ lời đành chịu tội
  70. Dương Trung lòng thành, cô cháu bàn luận
  71. Nhận làm thầy, ở học Chiêu Hiền quán
  72. Nghê Trung rủi gặp Giao Thành
  73. Bởi mê dâm, Phương Diên cứu Châu Giáng Trinh
  74. Nghê Thái thú giữa đường gặp nạn
  75. Cắt trướng điều, Bắc Hiệp bắt đứa dữ
  76. Nghê Thái thú giải chức về kinh sư
  77. Tử Nhiêm Bá tài cao, phục được Ngũ Thử
  78. Hắc Yêu Hồ định kế trộm Châu quan
  79. Giả làm mướn, tới Ngự Hà moi bùn đất
  80. Trộm mũ Cửu Long, giao cho Đinh Triệu Huệ
  81. Đem ngự hình thử gan tiểu hiệp
  82. Ngại Hổ nhanh mắt, thật giả phân tường
  83. Nghê Thái thú đền ơn trả oán
  84. Công Tôn Sách dò nước gặp Mao Sanh
  85. Ra tài trị thủy, cha con Mã Tú được phong
  86. Ngọa Hổ Câu anh hùng tìm bạn
  87. Cướp cá giật rượu, Ngại Hổ gặp anh
  88. Cẩm Tiên lén giấu trâm Bạch Ngọc
  89. Nép oai cha, Mẫu Đơn qua Hà Lệnh
  90. Kim tiểu thư làm con Trương Lập
  91. Bởi vô ý, Tiểu Hiệp bị bắt
  92. Ngoại Tiểu Hiệp dẹp ác đảng cứu Mẫu Đơn
  93. Người hiệp sĩ dầu khổ tâm vẫn chuộng nghĩa
  94. Người dê ngầm, bị kế hạ ngầm
  95. Quán Liên Thăng, sai dịch bắt học trò
  96. Phủ Trường Sa, Thi Tuấn nộp liễu hoàn
  97. Trời khéo khiến, Mẫu Đơn gặp mẹ
  98. Thấy Mẫu Đơn, Kim Huy càng hối hận
  99. Thấy lạ sinh nghi, theo dò thích khách
  100. Tiếp quan quyến, Giai Huệ gặp tiểu thư

   
   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Nghĩ Trong Mùa Xuân

  Thế Uyên

    Copyright © 2002-2021 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm