CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Ngô Thừa Ân - Phan Quân dịch » Tây Du Ký

Tây Du Ký

Ngô Thừa Ân

Phan Quân dịch

Tây Du Ký

VIỆT TÂN xuất bản 1962
BOOK COMMENTS

 • 3.4/7 - 27 ratings
  • nguyenngodn 10 years ago

   Truyện tuy là nói chuyện thần thánh không có thực tế nhưng phản ánh được tất cả cá những cái tiêu cực của người đời bất cứ triều đại nào dù đông phương, tây phương hay chế độ tư bản hoặc cộng sản: kẻ bất tài chuyên dèm siễm, người có tài, trung thực bị buộc tội .. . Người đọc nếu hiểu được điều nầy sẽ rất bổ í­ch!
   íà Nẵng, ngày 23-9-2013. Người viết: Nguyễn Văn Ngộ

   0
  Reply
  TO TOP
  SEARCH