hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Tín Đức Thư Xã » Tô Chẩn » Phong Kiếm Xuân Thu[87559] 
 
Rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  •   5.8/7 - 5 votes
    view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
     
     

    Tô Chẩn

    Phong Kiếm Xuân Thu    MỤC LỤC 

    1. Tần Thủy Hoàng ngự giá thân chinh
    2. Phá Giới Bài Liêm Kiệt bỏ mạng
    3. Lão Đô uý chết trung vì nước
    4. Vương Tiễn ỷ tài gặp giặc dữ
    5. Đến Lâm Tri, Tôn Yên cầ u binh cứu
    6. Đánh Vương Tiễn, Nhạc Cường bỏ mạng
    7. Trúng bửu kiếm, Viên Đạt thác oan
    8. Chỉ đường mê, Mao Toại phá mây
    9. Nam quận vương dấy binh đánh giặc
    10. Ý gươm linh giết tan Yên tướng
    11. Giả thân hình khuấy chơi Vương Tiễn
    12. Phá Dịch Châu, Tử Lăng khiển tướng
    13. Thẹn cả thua, Tử Lăng cầu cứu
    14. Huỳnh Thúc Đương năm nẻo phục binh
    15. Thúc Đương đốt nhang cầu đạo hữu
    16. Bá Linh mình hãm Kim Sa trận
    17. Xông trận dữ, Tôn Yên về dinh
    18. Bạch Viên giấu biểu Vương Thuyền
    19. Thổ tiên hai lượt vào kim sa
    20. Nam Cực cả phá trận Tru Tiên
    21. Trúng Phép bửu, Tôn Tẫn bỏ mình
    22. Ả Kim Hà, lấy thuốc Trường Mỵ
    23. Hai chơn nhơn trúng báu bỏ mình
    24. Tú Anh được phong công chúa
    25. Ngày mai táng, Tôn Tẫn định kế
    26. Liên Tử vâng mạng giúp Tần
    27. Chém Kim Liên, Tú Anh lộng phép
    28. Trận Hồng ngươn, Hải Triều ra phép
    29. Qua nước Hàn, Văn Thông cầu cứu
    30. Hải Triều phép khiến yểm thần bài
    31. Thẹn cả thua bày tản địa lôi
    32. Tôn Tẫn ba lượt phá địa lôi
    33. Lấy Dịch Châu, Hải Triều bắn súng
    34. Tôn Tẫn rước mẹ về tổ quốc
    35. Khéo kết duyên, Điền Anh gặp cứu
    36. Củng quốc mẫu phá luôn phép báu
    37. Tử Lăng đốt hương cầu Lão tổ
    38. Giở thần thơ, Mao Bôn bày trận
    39. Trận Ngũ lôi vây cầm Tôn Tẫn
    40. Các động Bạch Viên cầu đạo tổ
    41. Hóa hình giả thả sao bổn mạng
    42. Bắt Mao Bôn, chẳng kịp trở tay
    43. Đánh Nam Cực, Hải Triều cậy thế
    44. Phép ma Tôn Tẫn rối dinh Tần
    45. Phép đánh phép, học trò bị bắt
    46. Thành Lâm Tri, Mao Bôn bỏ mạng
    47. Cự binh Tần, Phù Dung một phen ra phép
    48. Hải Triều giận, mất luôn pháp bửu
    49. Ngũ lão ra oai vây Nam Cực
    50. Quần tiên cả đánh kim quang trận
    51. Tôn Tẫn thừa cơ thoát nơi cũi sắt
    52. Tôn Tẫn ngủ quên mất tiên thiên đại
    53. Hải Triều thánh nhơn ba lần cướp ngục
    54. Rối dinh Tần, Tôn Tẫn lộng phép
    55. Mao Toại bị vây Sum la trận
    56. Nam Cực tám phương phá trận
    57. Tây Phương Sóc giữa trận cướp thây anh
    58. Tiểu chúa phá trận giảng hòa
    59. Cửa Nam thiên, lão tổ gặp chánh thần
    60. Tôn Tẫn chôn mẹ đền lòng thảo

     
     
     
     
    nguồn: vietkiem.com

     
     
    write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
     
     

     
     
    Please SIGN IN to Write a Comment

    Member ID:  
    Password:    


    if you don't have a vm account, go here to REGISTER
     
    TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ
    Please make a
    donation to help us
    pay for hosting cost
    and keep this
    website free

    Vợ Chồng Son

    Hoàng Hải Thủy

      Copyright © 2002-2020 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm